Hjärnforskaren: “Det går att förebygga och reversera demenssjukdomar”.

Kan man påverka sin hjärnhälsa, förlänga sitt liv eller reversera demenssjukdomar oavsett genetiska förutsättningar? Enligt Dr. Hayde Bolouri, hjärnforskare och medlem på “Institute of Functional Medicine” i USA, kan man det. I en intervju med, Smart Labz grundare, Filip Sjöström ger Bolouri tips för hur du kan optimera din hjärna och dina genetiska förutsättningar. Hayde är just nu aktuell med boken Rädda din hjärna nu tillsammans med Peter Wilhelmsson.

Hjärnan består av 60 procent fett och utgör endast två procent av vår kroppsvikt. Trots detta kräver den cirka 25 procent av vår energi. I hjärnan finns ungefär 100 000 miljarder kopplingar som styr exempelvis vätskebalansen, immunförsvaret, minnet och hjärtat. Både inom hjärnan, och mellan hjärnan och övriga organ i kroppen, pågår en ständig kommunikation. Exempelvis kommunicerar hjärnan med tarmen och visa versa. I tarmen produceras 90 procent av lyckohormonet serotonin, samt 70 till 80 procent av vårt immunförsvar. Tarmen kallas ofta för “vår andra hjärna”. Eftersom hjärnan ständigt får signaler från tarmen innebär läckande tarm, ett inflammatoriskt tillstånd som påverkas av livsstilsfaktorer, också för läckande hjärna. Binjurarna, stress och sköldkörteln påverkar också hjärnans funktion. För att bibehålla en god kognitiv förmåga och en frisk hjärna, även på lång sikt, är det därmed av största vikt att ta hand om hela kroppen. 

Då Bolouri forskade på hjärnskakningar (mTBI) konstaterade hon att slag mot huvudet kan leda till både depression, minnesförlust samt kognitiva nedsättningar. Flera vetenskapliga studier har kunnat bevisa kopplingen mellan hjärnskakningar och demenssjukdomar, däribland Alzheimers.

Hayde forskade under flera år på ett projekt från American National Football League (NFL) för att undersöka negativa effekter av hjärnskakningar. Resultaten av studien mottogs dock inte särskilt väl av NFL och därför fick den ingen större spridning. År 2008 publicerade istället New York Times en annan studie om NFL-spelare genomförd av Anne Mackie. I studien hade Mackie undersökt sex hjärnor från före detta NFL-spelare som hade donerat sina hjärnor efter döden till forskningen. Fem av dessa hjärnor fick diagnosen kronisk traumatisk encefalopati samma som oftast boxare får i 70-80 års ålder och vilket sällan unga människor drabbas av. Anne Mackie fann i dessa samma protein som var karakteristisk hos gamla boxare och konstaterade därmed att hjärnskakningar kan ge upphov till långvariga hjärnskador hos spelarna. Några år senare lyckades föräldrarna till spelarna stämma NFL på 840 miljoner dollar. Dessa föräldrar har i efterhand kontaktat Hayde för att även ta del av hennes avhandlingsstudie. 

 

Demenssjukdomar orsakas av plack

Forskning har visat att orsaken till demenssjukdomar är att det bildas en sorts plack i hjärnan. Dessa plack försämrar nervcellernas kontaktytor i hjärnan. Hos alzheimerpatienter har man sett att detta plack klibbar till och blockerar kommunikationer mellan nervceller vilket rubbar minnet och andra normala funktioner i hjärnan. Bland annat så påverkar de bildning av hjärnans signalsubstanser och begränsar kommunikationshastigheten hos dessa.

Eftersom man har hittat insulinresistens i hjärnan hos Alzheimerspatienter så kallas sjukdomen även för diabetes typ 3.

Det finns fortfarande inget botemedel mot Alzheimers. Dock menar man inom funktionsmedicin att plackbildningen är hjärnans naturliga försvar mot inflammation vilket under evolutionen har hjälpt oss att överleva attacker från olika mikrober i hjärnan. Det är avgörande att förstå underliggande orsaker till sjukdom och obalanser istället att behandla symptom. Att kartlägga och sedan behandla orsaker till placken kan både förebygga och reversera demenssjukdomar och alzheimers. 

“Vi är inte slavar under våra gener”

Bolouri understryker att våra gener inte bestämmer vårt öde och att vi inte är slavar under våra gener. Vi är användare och utvecklare av våra hjärnor. Genom valet av livsstil har vi möjligheten att aktivera vilka gener vi önskar uttrycka och vilka gener vi önskar stänga av. Oavsett genetiska förutsättningar kan vi aktivera gener till vår fördel. Bolouri understryker dock vikten av en individanpassad hälsoplan utifrån blodtester och frågeformulär men menar att det även finns en del generella tips för att skapa en välmående hjärna. Genom hur vi äter, tänker och motionerar påverkar vi hjärnans förmåga att skicka rätt signaler till våra organ. Att äta en kost rik på omega-3 är otroligt viktigt för hjärnans optimala funktion såsom intaget av D-vitamin vilket de flesta av oss kan lida brist på. Maten vi äter påverkar vårt liv väldigt mycket, därmed är också matens kvalité väldigt viktig. Rena, ekologiskt odlade råvaror. I många fall är en ketogen kost och periodisk fasta till stor hjälp. Även tekniker såsom meditation hjälper många menar Bolouri. Något vi ofta förbiser är hur viktigt sociala relationer är för en frisk hjärna med optimala kognitiva funktioner. 

Vi har alltså möjligheten att påverka vår hjärna; läskigt men också befriande? Vi har möjligheten att ta ansvar istället för att vara offer. 

Tillsammans med Hayde har Smart Labz tagit fram hälsotester som hjälper dig att mäta, förstå ditt nuläge och förbättra din hjärnhälsa. I den finns många olika tips kring hur du kan äta och leva för att upptäcka, förebygga och stoppa demenssjukdomar.

Vill du kontakta Hayde Bolouri och läsa mer om hennes arbete?

Besök hennes hemsida www.drbolouri.com
Skicka ett mail till Hayde
Köp boken: Rädda din hjärna nu

Läs mer om våra tester för hjärnan

  • Mät faktorer kopplade till försämrad hjärnhälsa
  • Upptäck sjukdomar
  • Få en skräddarsydd åtgärdsplan
  • Kost och livsstilsråd för en bättre hjärnhälsa
Sköldkörtel illustration
Läs mer