Finns det hopp vid hypotyreos - Underfunktion i sköldkörteln?

Orkeslös, orolig eller omotiverad? Är det depression eller kan det handla om underfunktion i sköldkörteln? År 2018 behandlades nämligen ungefär en halv miljon svenskar för sköldkörtelrubbning. Ändå antas mörkertalet hos dem, vars vardag är rubbad, vara stort. Hur vet du om du är en av de drabbade? Och om du är det - kan du då göra något för att förbättra dina förutsättningar att må bra?

Tänk dig att du kör på en landsväg med en hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen. Du smyger fram i 50 kilometer i timmen trots att du tidigare brukade köra i minst 80, men du kan inte växla upp utan åker istället på halvfart med handbromsen i. Att lida av hypotyreos är att köra med handbromsen i. Jag använder ordet “lida” eftersom mörkertalet av de drabbade är stort, diagnosen komplex och det kan diskuteras huruvida lösningarna sjukvården erbjuder är just “lösningar”. 

Underproduktion av sköldkörtelhormon - hypotyreos

Sköldkörteln är en fjärilsformad körtel som finns under struphuvudet på halsens framsida. Den har till uppgift att tillsammans med hypotalamus och hypofysen reglera kroppens ämnesomsättning. Sköldkörteln kontrolleras genom hjärnans utsöndring av Thyroid Stimulation Hormone (TSH) vilket styr produktionen av sköldkörtelhormonerna tyroxin (T4) och trijodyrotin (T3).  När man undersöker sköldkörtelns funktion med blodprov är det oftast dessa tre som undersöks, TSH, Fritt T4 och Fritt T3. Enkelt förklarat signalerar TSH till sköldkörteln att producera mer T4. T4 omvandlas sedan till T3 i kroppen. Sköldkörtelhormonerna reglerar cellernas hastighet. Vid hypotyreos är nivåerna av sköldkörtelhormon (T4 och/eller T3) i blodet för låga. Det gör att hjärnan producerar mer TSH varför detta värde höjs (Tuominen, 2017). Hypotyreos drabbar ungefär tre procent av alla kvinnor. Det är upp emot 10 gånger vanligare hos kvinnor än hos män (Internmedicin, 2019). Sjukdomen omnämns ofta som ett kroniskt tillstånd som kräver medicinering för resten av livet. 

Vilka är symptomen på hypotyreos?

Lika många namn som “kärt barn” har, har hypotyreos symptom. Kroppen går på lågvarv, men symtomen kan skilja sig åt från person till person. Kanske har du en konstant morgondimma hängandes över hjärnan, fler hårstrån i borsten än på huvudet eller känner en extrem olust till det som tidigare varit lustfyllt? Kanske har du ont i lederna, svårt att gå ner i vikt eller upplever det problematiskt att ta djupa andetag? Symptomen kan vara flera, varierande och diffusa (Tuominen, 2017). Det skulle kunna förklara det stora mörkertalet, svårigheterna att diagnostisera och patienternas nöjdhet vid behandling? För trötthet, håravfall eller håglöshet behöver inte betyda att du är sjuk. Men frisk - det är du kanske inte heller i detta fall. 

Exempel på vanliga symptom vid hypotyreos är:

 • Trötthet
 • Håravfall
 • Orkeslöshet
 • Torr hud 
 • Viktuppgång

 • Se vår hälsoplan för sköldkörteln

  • Lär dig mer om din sköldkörtel och dess funktion
  • 34 olika blodmarkörer
  • Framtaget av/med läkare och forskare
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
  Läs mer
  Hälsoplan sköldkörtel illustration

  Varför får man hypotyreos? 

  Det finns ännu inte ett enkelt svar på varför man drabbas av hypotyreos. Det kan, exempelvis, vara en följd av klimakteriet, uppkomma efter en förlossning eller orsakas av jodbrist. Det kan bero på hormonella rubbningar i hypofysen eller vara ett resultat av en medicinsk behandling. Den vanligaste orsaken till hypotyreos är dock autoimmunitet - ett tillstånd där kroppens egna immunförsvar angriper sköldkörteln. Detta är ett inflammatoriskt tillstånd (Tuominen, 2017). 

  Autoimmunitet kan vara ärftligt och förekomma i olika former. Exempel på autoimmuna sjukdomar är MS, reumatism och celiaki (glutenintollerans) (Halldin, 2019). Det sägs även att du med en autoimmun sjukdom även kan ha en ökad risk att utveckla flera samt att en autoimmun sjukdom kan kicka igång vid exempelvis trauma, vissa sjukdomstillstånd och långvarig stress. Livsstilsfaktorer som sömn, stress, kost och rörelse kan därmed antas vara viktiga att se över extra noga vid hypotyreos.

  Hur vet du att du har hypotyreos?

  Sköldkörteln är viktig för kroppens celler, vid graviditet för utveckling av fostret samt för att du ska må bra både psykiskt och fysiskt. Därför är det viktigt att du har koll på dina värden. Genom att mäta TSH tillsammans med fritt T4 och fritt T3 kan du upptäcka rubbningar i sköldkörteln. Eftersom majoriteten av T4 och T3 är bundna till proteiner i kroppen är de inte biologiskt tillgängliga. Det är därför väsentligt att mäta just de fria hormonerna som är aktiva i blodet (Tuominen, 2017). 

  Det går också att mäta TPO-ak och TRAK, så kallade autoantikroppar. Detta är antikroppar, proteiner, som den egna kroppen bildat för att angripa sköldkörteln. Antikropparna kan på sikt orsaka en underfunktion eller överfunktion i vävnaden eftersom de antingen gör så att sköldkörteln fungerar normalt eller orsakar överproduktion av sköldkörtelhormon. Hypotyreos som orsakas av förhöjda TPO-ak brukar kallas för Hashimotos sjukdom. TRAK är främst förhöjt vid överfunktion i sköldkörteln, så kallad hypertyreos (Internmedicin, 2019). 

  Vid rutinkontroller mäts ofta endast TSH. För att skapa en bra bild av din sköldkörtelns välmående kan det vara bra att kontrollera TSH i kombination med T3 och T4. Det kan även vara bra att vara medveten om att referensintervallet för vad som avser ett normalt värde på TSH är 0,3 till 4, men att vissa källor menar att det bör ligga runt 2.5 eftersom detta värde ej bör överskridas under en graviditet.  Hur behandlas hypotyreos? 

  Hypotyreos omnämns ofta som en kronisk sjukdom som kräver medicinsk behandling resten av livet. Det talas dock väldigt sällan om orsaken till den. Hypotyreos behandlas ofta med tillsättning av levaxin, syntetiskt T4 hormon. Tidigare användes ett naturligt sköldkörtelhormon från grisar, men det är inte längre tillåtet att använda. 

  Det talas sällan om att hypotyreos skulle kunna påverkas av obalanser i din kropp eller av en läckande tarm. Inte heller talas det om kroppen som en helhet eller att livsstilsförändringar skulle kunna vara en nyckel till ett mer symptomfritt liv. 

  Kanske skulle det vara skönt att få en diagnos fastställd? Att få veta vad din orkeslöshet, oro eller håglöshet bottnar i eller anledningar till att håravfall, ledvärk och olust inte är så lustigt ändå? Men hur skulle det kännas om du också, återigen, orkade växla upp till 70 kilometer i timmen och återfick förmågan att susa fram i 80? För när allt kommer omkring - söker du en diagnos eller söker du en lösning på din dina problem?

   

  Referenser: 
  Halldin, Mats. 2019. Subklinisk hypotyreos, förhöjt TSH-värde. Netdoktorn. https://www.netdoktor.se/hormonsjukdomar/sjukdomar-3/subklinisk-hypotyreos-forhojt-tsh-varde/ (Hämtad 2019-09-04)

  Olivius, Caharina. 2019. Hypotyreos. Internmedicin. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=702 (Hämtad 2019-09-04)


  Tuominen, Peter. 2017. Hypotyreos - brist på sköldkörtelhormon. 1177 Vårdguiden. https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/hormoner/skoldkorteln/hypotyreos--brist-pa-skoldkortelhormon/ (Hämtad 2019-09-04).