Gästblogg - Konsten att må bra.


Har du någonsin upplevt att den ena hemska saken efter den andra hänt dig? Att det är som att du just råkat slå ner en dominobricka för att sedan skräckslagen se dem falla efter varandra varpå du förtvivlat frågat dig själv varför “allt händer just dig”? 

Kanske har du då bevittnat hur tankens kraft kan påverka oss negativt såväl fysiskt som psykiskt?

Testa att söka upp allt i rummet som är blått. Se dig omkring noga och observera allt som är klätt i havets kulör. Blunda sedan samtidigt som du räknar upp allt i din omgivning som är rött. Ja, du läste faktiskt rätt; rött. Förutsatt att du befinner dig någonstans där du inte redan har koll på alla detaljer i din omgivning kanske du nu förbryllat ifrågasätter detta och anser det osportsligt? Det var ju inte rött du skulle fokusera på och därmed kommer du troligtvis inte heller ihåg speciellt många röda föremål? 

Tänk om detta alltid gäller. Att vi ser mer av det vi fokuserar på. Att vi skapar mer av det vi fokuserar på? Tänk om det är så att vi skapar vår egen verklighet genom hur vi dagligen väljer våra tankar och att våra tankar kan påverka oss fysiskt. Påverka vår hälsa negativt om vi inte väljer med omsorg, men därmed också kan göra oss friskare när vi väljer att ha ett val. 

Ett exempel på hur våra tankar kan påverka vår hälsa negativt är genom kroppens stressrespons på upplevda hot. Då vårt nervsystem kan inte skilja på om vi blir jagade av ett lejon, känner oro inför vad andra ska tycka eller press inför vår ekonomiska situation reagerar den, oavsett upplevt hot, genom att göra oss redo för att fly eller slåss. Detta var givetvis livsnödvändigt för oss människor när vi levde på savannen. I dagens samhälle med pushnotiser i telefonen, ständiga deadlines och ideal att leva upp till kan det dock bli problematiskt. De så kallade “hoten” finns numer överallt. 

När vi upplever ett hot signalerar hjärnan till kroppen att vi är i fara. Därefter utsöndras både socker och stresshormoner i blodet. För att behålla energin för att överleva hotet nedreglerar kroppen andra funktioner som just då inte är av prioritet. Exempelvis kan matsmältningen nedregleras. Att smälta maten är ju inte högprioritet när vi jagas av ett lejon (Engström, 2018),  men när vi får ännu ett mail i inkorgen eller är rädda för vad omgivningen ska tycka om oss behöver vi dessa funktioner. 

En nedsatt matsmältning kan exempelvis leda till ett försämrat upptag av vitaminer, mineraler och aminosyror. Det kan även bidra till ökad risk för allergiska reaktioner mot proteiner (Kurera, u.å). En försämrad matsmältning kan även ge upphov till inflammatoriska tillstånd som i förlängningen kan leda till autoimmuna sjukdomar som hashimotos. 

Ett annat exempel på hur våra tankar påverkar vår hälsa är placeboeffekten. Placeboeffekten innebär att en sjukdom påverkas via hjärnan eller själen genom att tilltro för tillfrisknande leder till att man mår bättre. Studier visar att positiv förväntan även kan ge positiva effekter på effekterna av medicinsk behandling (Nilsson, u.å).

Bör man då skuldbelägga sig själv till följd av det man råkar ut för? Givetvis inte. Att dra den slutsatsen vore att välja att inte vilja förstå. Jag pratar förstås inte om att förminska sorg vid en nära anhörigs bortgång eller att man inte får tillåta sig att vara ledsen. Jag ämnar att bjuda in till reflektion över hur vi tänker. Till reflektion över vad vi väljer att fokusera på. Då i syfte att rikta vårt fokus dit vi vill för att må bättre. 

Hjärnan som signalerar till kroppen att utsöndra socker och stresshormoner i blodet må vara smart, men den är också lättlurad. Den kan nämligen inte skilja på vad som är verkliga upplevelser eller något vi tänkt. Detta kan vi utnyttja till vår fördel. Vi kan programmera vår egen hjärna. Genom att tänka en och samma tanke flera gånger kan vi skapa nya nervbanor i hjärnan. Det fungerar lite som när vi kör upp en stig i skogen. Ju fler gånger du cyklar där, desto lättare blir det att ta den vägen. Tillslut är stigen en motorväg. Det är då enklare att välja den breda vägen. Omedvetet flyger en tanke förbi och påverkar hela vår kropp. Det kan få hjärtat att slå i en hastighet som borde sättas dit för fortkörning. Därför behöver vi vara vår egen polis. Vi behöver stanna upp och reflektera över varför vi väljer den väg vi gör och fundera över vilken väg som är mest gynnsam för oss. 

För tänk om det faktiskt är så att vi kan påverka kroppen positivt genom att välja en god tanke. Tänk om det är så att vi skapar mer av det vi väljer att fokusera på. Vart väljer du då att rikta ditt fokus för att optimera din hälsa?

 

Läs mer om vår Sköldkörtelguide

  • Lär dig mer om sköldkörteln och dess funktion
  • Svar på de vanligaste frågorna
  • Historier om människor som blivit friska
  • Kost och livsstilsråd för en bättre sköldkörtelfunktion
Läs mer

Referenser

Nilsson, Göran. u.å. Läkartidningen, nr 44. Vol 108. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/17215/LKT1144s2209_2210.pdf (Hämtad 2019-10-30) 

Kurera, u.å. https://kurera.se/magsyran-ar-viktig-for-mer-an-matsmaltningen/(Hämtad 2019-10-30)

Engström, Louise. 2018. 1177 Vårdguiden
https://www.1177.se/Orebrolan/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress/ (Hämtad 2019-10-30)