Vad ser man i ett blodprov?

Med hjälp av ett blodprov går det att få mycket intressant information om din hälsa. Den informationen går sen att använda för att förstå hur man ska behandla en specifik sjukdom, ett problem eller för vägledning så man kan undvika eller minimera risken för vissa sjukdomar i framtiden. Men vad kan man se i ett blodprov egentligen? Här har du en enkel guide.

Varför tar man blodprov?

 1. För att upptäcka och följa sjukdomsförlopp samt behandla olika sjukdomar
 2. För att få hjälp och förstå vad just din kropp behöver så man kan optimera sin hälsa och undvika sjukdomar.
Dessutom är det viktigt att påpeka att ett blodprov kan bestå av endast ett mätvärde - exempelvis ett D-vitamintest. Eller så kan det bestå av flera värden, exempelvis ett Sköldkörteltest som ofta består av TSH, Fritt T4 och Fritt T3.

Kan jag få reda på om jag är sjuk genom ett blodprov?

Ett blodprov med många markörer ger mycket information, men kan inte med säkerhet fastställa att du är fullt frisk. De flesta allvarliga sjukdomar brukar förr eller senare upptäckas med hjälp av ett blodprov, men då kan sjukdomen ha gått onödigt långt. Det är viktigt att börja förebygga ohälsa i tid, vilket ett blodprov också kan hjälpa till med.

Vad syns i ett blodprov?

Många vanliga sjukdomar och riskfaktorer kan upptäckas med ett blodprov, här är några av de vanligaste:
 • Olika former av cancer
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Diabetes
 • Sköldkörtelsjukdomar och andra hormonella störningar
 • Anemi och andra blodsjukdomar
 • Allergier
 • Njursvikt
 • Fertilitet
 • Infektioner
 • Ledvärk/reutmatism

Beställ en hälsoplan idag

 • I samarbete med läkare och forskare
 • Unika blodtester i varje hälsoplan
 • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
Läs mer

Hur kan jag förebygga sjukdom med hjälp av ett blodprov?

Blodprov används oftast av sjukvården för att utesluta sjukdomar, men kan också användas för att hjälpa människor att förebygga ohälsa och optimera sin hälsa. För många markörer är det svårare att säga vad som är optimala värden, därför kan det vara bra att göra tester kontinuerligt genom livet för att kunna jämföra med tidigare mättillfällen och förstå vad som är normalt/optimalt för just dig. Smart Labz hjälper dig gärna att följa hur du mår med regelbundna tester och kan stötta dig med de problem eller sjukdomar du kan tänkas ha.

Vanliga saker som går att förebygga och förbättra med hjälp av ett blodprov:

 • Optimering av blodsockernivåer och insulinkänslighet
 • Förebyggande av diabetes
 • Förbättring av vitaminer- och mineralnivåer
 • Låga blodvärden, exempelvis röda blodkroppar och hemoglobin
 • Förbättring av testosteron-nivåer hos män
 • Inflammation i kroppen, exempelvis både akut och låggradig inflammation

Hur vet jag om mina värden från blodprvet är bra?

När du får tillbaka dina provsvar syns det tydligt om dina värden ligger utanför referensintervallet. Referensintervallet är ett intervall som tagits fram utifrån medelvärden av provsvar från Sveriges befolkning. Bara för att dina värden ligger inom eller utanför referensintervallet betyder det inte att det är bra eller dåligt utan provsvaren behöver alltid ställas i relation till andra värden och de symptom du upplever.

Hur vet jag vad som är optimala värden?

När det gäller vissa blodmarkörer finns det väldigt mycket studier som tyder på att det kan vara bra för hälsan att ha lägre eller högre värden. Några exempel är:
 • D-vitamin
 • CRP
 • Homocystein
 • Hba1c
 • Glukos
 • C-peptid
 • Insulin
 • Testosteron
 • Ferritin
För att kunna få mer förståelse över vad som är optimala värden för just dig kan det vara bra att ha gjort flera blodtester över en längre tidsperiod så att det går att jämföra dessa. Dessa blodmarkörer måste också alltid ställas i relation till andra markörer och den upplevda nivån av välmående. Ett blodprov kan påvisa allvarlig ohälsa och olika sorters sjukdomar. Det är dock betydligt vanligare att människor inte har några allvarliga åkommor men ofta ser vi avvikelser eller hälsofaktorer som kan förbättras.

Varför Smart Labz?

Smart Labz vill hjälpa människor att ha optimala värden för en god hälsa livet igenom. Vi tycker inte att det bara räcker att hjälpa människor att få veta att de inte har några allvarliga sjukdomar. Vi vill istället vara en naturlig del av ett hälsosamt liv, genom livet. Det är skillnaden mellan oss och andra aktörer som erbjuder blodprover.