Filmer

 • Tips för mer energi - Body scan

  Meditation blir en allt vanligare daglig rutin hos människor som vill må bättre och prestera bättre varje dag. En teknik inom meditation är att sca...
 • Tips för mer energi - Naturen

  Att vara i naturen är något som verkligen kan ge en boost av energi, även om vi oftast är lite dåliga på att utnyttja den möjligheten.
 • Tips för mer energi - Ekologisk mat

  Forskningen är lite tvetydig gällande om det verkligen finns mer näring i ekologisk mat. Det finns studier som visar på det, och det finns studier ...
 • Tips för mer energi - Sömn

  Sömn är kroppens mest optimala läge för återhämtning, och utan sömn så skulle vi inte klara oss som människor.Är du nyfiken på att göra en mätning ...
 • Tips för mer energi - Andning

  Vi klarar oss i flera månader utan mat, i några dagar utan vatten men bara i några minuter utan syre.⁠
 • Tips för mer energi - Meditation

  Meditation får amygdalan att krympa - den del av vår hjärna som får oss att uppleva rädsla och fight/flight-responser. Men hur kan meditation ge os...
 • Tips för mer energi - Rädslor

 • Tips för mer energi - Säg nej

 • Tips för mer energi - Rörelse

 • Tips för mer energi - Att leka