Tips för mer energi - Andning

Vi klarar oss i flera månader utan mat, i några dagar utan vatten men bara i några minuter utan syre.⁠