Tips för mer energi - Ekologisk mat

Forskningen är lite tvetydig gällande om det verkligen finns mer näring i ekologisk mat. Det finns studier som visar på det, och det finns studier som visar att det inte är någon större skillnad. Men det som i princip alla studier visar är att ekologisk mat innehåller mycket mindre miljögifter och skadliga ämnen - så oavsett blir det en vinst för dig och miljön!