Tips för mer energi - Meditation

Meditation får amygdalan att krympa - den del av vår hjärna som får oss att uppleva rädsla och fight/flight-responser.

Men hur kan meditation ge oss mer energi? En av de saker jag upplevt i mitt liv är att om vi tränar vårt fokus och vår förmåga att inte reagera på allt som händer i vår omvärld så har vi mer energi kvar OCH vi kan styra vår energi på ett helt annat sätt.

Hur börjar man meditera? Man bara börjar. Sätter sig ner 5 minuter och fokuserar på andningen, räknar andetag eller kör en guidad meditation på youtube. Kanske laddar ner någon bra app (finns många).