Optimala värden på TSH; är det verkligen svart eller vitt?

Tänk dig att du kommer ut en kylig höstmorgon för att ta bilen till jobbet (vilket du såklart inte gör - för du värnar ju om både hälsa och miljö och tar cykeln, men du förstår principen). Det ligger en krispighet i luften som sprider dofter av övermogna äpplen över uppfarten, ändå känner du en bitter smak i munnen - Du har just upptäckt att din bil startar inte. Nu tvingas du frustrerad låta bärga bilen till närmaste verkstad. Du vill såklart att de ska hjälpa dig att laga din bil så att den blir körbar. Efter två, motiga, veckor får du äntligen ett brev hemskickat. Texten adresserad från bilmekanikern lyder; “Det är inget fel på bromsarna. Du kan beställa en bärgningsbil som hämtar bilen redan imorgon”. Hur reagerar du nu? 

Gissningsvis rynkar du förvånat pannan i djupa veck och tänker att “om det inte är bromsarna det är fel på får de väl fortsätta leta tills de hittar vad de behöver åtgärda för att få bilen att starta igen”. För nog är det en självklarhet att bilmekanikern skulle gå till botten med problematiken och laga din trasiga bil, men varför är det då inte det när det kommer till en trasig kropp? 

I Sverige lider nästan en halv miljon svenskar av sköldkörtelsjukdom. Sköldkörteln tillhör ett av kroppens hormonsystem. Hormonsystemen i kroppen är komplexa då de påverkar varandra. Rubbningar i ett system kan därmed påverka ett annat hormonsystem (Bergman, Åke, Jerrold J. Heindel & Susan Jobling et.al, 2012). För att undersöka om sköldkörtelsjukdom föreligger mäter man inom vården främst TSH, det sköldkörtelstimulerande hormonet som utsöndras från hypofysen, som talar om för sköldkörteln att den bör skapa och frisätta sköldkörtelhormonet T4 i blodet. När denna återkoppling inte fungerar optimalt kan under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon föreligga (Andersson, 2017). 

Enligt vårdens rekommendationer skall värdet på TSH, hos en frisk vuxen, vara inom ett referensintervall på 0,3 till 4,0 millienheter per liter. Referensintervallet är en sammanvägning av en stor grupp friska individers värde på TSH. På grund av att olika laboratorier kan använda olika mätmetoder kan referensintervallet skilja sig åt mellan olika laboratorier. Halten av TSH i blodet kan även variera både mellan friska individer och hos varje enskild individ (Andersson, 2017)

Men om du inte vaknar med känslan av att du “inte kan bärga” dig från att gå upp, utan istället inte startar trots att du har ett TSH som ligger inom referensintervallet - innebär detta då att du är hel eller kan det vara så att man måste ta hänsyn till en hel del faktorer för att kunna fastställa detta? Vad är egentligen värdet av ett värde när personen uppvisar symptom som stämmer överens med sköldkörtelsjukdom samt har ett TSH som varierat kraftigt inom intervallet? Kan det innebära att detta TSH  inte är optimalt hos denna individ? På liknande sätt som en vikt på x-kilo kan klassas som “normalvikt” för en person, men vara övervikt hos en annan då man behöver ta hänsyn till individen och inte enbart siffran. Det är kanske en långsökt jämförelse, men jag tror att ni förstår min poäng. 

Vid svårigheter att bli gravid bör dock TSH ligga mellan 0,4 till 2,5 mIe per liter (Olivius, 2019). Kanske kan det därmed anses sjukt att ett högre TSH kan anses friskt? Kanske kan det även vara fog för att ifrågasätta huruvida referensintervallet, eller variationerna mellan olika laboratorier, är rimliga att stirra sig blinda på? Kan “normalt” och “optimalt” tänkas vara två helt skilda saker?

Till följd av kroppens och hormonsystemens komplexitet tror jag inte att vi bör frånkoppla specifika värden från andra. Jag säger tror eftersom jag inte har mandat att tycka? Ändå är jag övertygad om att vi behöver ta hänsyn till mer än ett värde och att vi har mer värde än en siffra just för att vi är unika. 

För när det inte är bromsarna det är fel på bör vi fortsätta leta tills vi hittar det vi behöver för att åtgärda problematiken. Det är självklart när det gäller våra bilar, men när ska det bli lika självklart när det gäller våra kroppar?   

Läs mer om vår Sköldkörtelguide

  • Lär dig mer om sköldkörteln och dess funktion
  • Svar på de vanligaste frågorna
  • Historier om människor som blivit friska
  • Kost och livsstilsråd för en bättre sköldkörtelfunktion
Sköldkörtel illustration
Läs mer

 

 

Referenser 
Andersson, Jenny. 2017. 1177 Vårdguiden.
https://www.1177.se/Orebrolan/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/provtagning-och-matningar/blodprov/blodprov-tsh/ (Hämtad 2019-10-24).

Bergman, Åke, Jerrold J. Heindel, Susan Jobling, Karen A. Kidd and R. Thomas Zoeller. 2012. State of the science of endocrine disrupting chemicals. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78102/WHO_HSE_PHE_IHE_2013.1_eng.pdf;jsessionid=EFB6307E6D90F0FCFF51E0EE4A2F5B7E?sequence=1 (Hämtad 2019-10-24)

Olivius, Catharina. 2019. Internmedicin.
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=207 (Hämtad 2019-10-24)