Blodpaket Sport - Stor

Vill du prestera bättre?

Blodpaket Sport - Stor är ett helt nytt sätt att förbättra din hälsa. Till skillnad från andra hälsoundersökningar får du information om vad provsvaren innebär för din hälsa samt tips och råd för hur du ska förbättra din hälsa framåt.

I det här blodpaketet ingår:
- Blodtest med 46 markörer som mäter din nuvarande hälsosituation kopplat till sport och fysisk prestation
- Kommentar från legitimerad läkare
- Analys av din livsstil och ditt nuläge
- Vilka värden såg bra ut? Vilka värden kan förbättras?

Det här kan du förvänta dig:
  • Provsvar inom fyra dagar
  • Kommentarer från legitimerad läkare
  • Tips och råd kring kost och livsstil kopplat till ditt nuläge och dina provsvar
  • Stöd och hjälp i din förändringsprocess
  • Tips och råd om nästa steg på din hälsoresa

De här testerna ingår:

Inflammation:   hS-CRP   Homocystein
Immunförsvar:   Leukocyter   Basofila   Eosinofila   Neutrofila   Lymfocyter   Monocyter
Hormoner:   TSH   Fritt T4   Fritt T3   Testosteron (män)   Östradiol (kvinnor)
Näring:   D-vitamin   B12   Folat   Järn   Ferritin
Blodsocker:   Glukos   Hba1c
Blodstatus:   Hemoglobin   Erytrocyter   EVF   MCV   MCH   MCHC  Trombocyter
Blodfetter:   Total kolesterol   HDL-kolesterol    LDL-kolesterol   LDL/HDL-kvot  Triglycerider   Triglycerider/HDL-kvot
Lever:    ASAT   ALAT   ALP 
Njurar:   Natrium   Kalium   Calcium   Albumin   Kreatinin   Pt-eGFR    Urat
Övriga:    Transferrinmättnad   Retikulocyter   TIBC   LD
Ordinarie pris
2 295 kr
Extrapris
2 295 kr
Se fler tester
Blodpaket Sport - Stor
Blodpaket Sport - Stor
Ordinarie pris
2 295 kr
Extrapris
2 295 kr