Smart Labz (via bolaget Health Data Sweden AB, 559204-4688) hjälper terapeuter att kunna erbjuda skräddarsydda blodprov åt sina klienter, både privatpersoner och företag. Vi samarbetar med tre underleverantörer för provtagning och biomedicinska analyser, Aleris, Unilabs och Karolinska Universitetslaboratoriet. För att du som terapeut ska kunna använda Smart Labz tjänst måste du ha ett svenskregistrerat företag med organisationsnummer från Bolagsverket. Du måste också ha ett svenskt, mobiltelefonnummer samt ett e-postkonto (för att vi skall kunna hantera remisser och skicka provsvar till dig).

Smart Labz förbehåller sig rätten till prisändringar och ansvarar inte för tekniska fel orsakade av E-butiksleverantör eller fel som kan kopplas till samarbetspartners, exempelvis de som används för blodprovtagning och analys. Smart Labz reserverar sig också för eventuella fel i informationen till dig som terapeutkund.

Via ett blodprov går det inte att fastställa om en person är fullt frisk eller sjuk. För det krävs en mer omfattande utredning. Det finns också en möjlighet att resultat från blodprovtagning är missvisande eller att ett prov som tagits inte ger en fullständig bild av en persons hälsosituation. Om du eller dina klienter upplever ett behov av sjukvård eller av att träffa en läkare skall sjukvård uppsökas. Smart Labz provtagning och hälsorapport är ett komplement till svensk sjukvård, inte ett substitut.

Smart Labz följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Kundens integritet

För mer information, se vår integritetspolicy

 

Betalning och avgifter

Smart Labz använder sig av fakturering vid terapeutbeställning via formulär på https://terapeut.smartlabz.se. Faktura skickas via e-post eller via brev. Vid pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 30 kr. Faktura skickas inom en vecka från lagd beställning. Tidsfrist för betalning av faktura är 15 dagar från fakturadatum.

Remissens gilitighet

Din remiss är giltig i 3 månader från dagen efter beställning. Om du inte gått till laboratorium inom detta tidsspann förfaller köpet och remissen kommer inte längre att gälla.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp utan specifikt skäl inom 14 dagar.

Möjligheten att ångra ditt köp löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du ångra ditt köp ska du snarast kontakta support@smartlabz.se.

Om du hunnit nyttja en del av tjänsten men inte hela återbetalas en propetionerlig del av ditt köp förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal betalar vi tillbaka alla inbetalningar från dig. Återbetalningen skall ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag vi mottog din önskan att ångra köpet och frånträda detta avtal. Vi kommer att betala ut beloppet till ditt företags bankgiro eller plusgiro, om vi inte mottagit instruktioner om något annat. Återbetalningen kommer att vara kostnadsfri.

 

Reklamation

Om du är missnöjd med vår tjänst ber vi dig höra av dig till oss på support@smartlabz.se, så hjälper vi dig så gått vi kan för att du ska bli nöjd.