Vad är blodfetter?

I blodet finns främst två sorters fetter - kolesterol och triglycerider. Kolesterol är viktigt för uppbyggandet av celler samt bildandet av hormoner. Kolesterol förekommer i form av LDL (low density lipoprotein), som transporterar kolesterol från levern till vävnaderna, och HDL (high density lipoprotein) som transporterar kolesterol till levern. Dessa agerar motsatt då LDL kallas det onda kolesterolet och ökar riskerna för åderförfettning medan HDL kallas det goda kolesterolet och minskar riskerna för detta. Triglycerider används istället som energi i kroppen. Vid för höga blodfetter kan fettinlagring i blodkärlen ske, som i sin tur kan orsaka hjärt- och kärlsjukdom. Dina nivåer av blodfetter påverkas delvis av genetik men också av livsstilsfaktorer som kost och motion. Forskning har visat att risken för hjärtinfarkt kan minska genom cykelträning samt att omega-3 kan sänka LDL. Forskare menar även att omega-3 kan vara bra för en få en god fördelning mellan LDL och HDL samt att det kan öka det goda kolesterolet i blodet.  Det finns även livsmedel som är extra bra för att nå samma effekt.

Höga blodfetter

Att ha höga blodfetter är i sig ingen sjukdom. Det är heller inget som ger symptom på kort sikt. När symtom uppträder är detta ett tecken på att sjukdomsförloppet pågått under en längre period vilket medför att det är svårare att hantera än om justeringar gjorts tidigare. För att minimera risken för hjärt- och kärlsjukdomar kan det därför vara bra att kontrollera sina blodfetter. Detta görs enkelt genom ett blodprov.