Vad är Apo-kvot?

Apo B/Apo A-kvot visar förhållandet mellan apolipoprotein B och apolipoprotein A, det vill säga förhållandet mellan LDL, “det onda kolesterolet”, och HDL, “det goda kolesterolet”. Apolipoprotein B har ett samband med ökade mängder av LDL-kolesterol medan apolipoprotein A har samband med höga värden av HDL-kolesterol. En ökad mängd av LDL-kolesterol medför en ökad tillförsel av skadliga blodfetter från vävnaderna och ut i kroppen vilket på sikt kan leda till att fett lagras på blodkärlens väggar, så kallad åderförkalkning. Detta kan på sikt leda till att blodet inte tar sig fram. En hjärtinfarkt eller stroke kan därmed inträffa. Apolipoprotein A samverkar istället med HDL-kolesterolet vilket reducerar de skadliga blodfetterna i kroppen genom transport till levern där dessa förbränns. Även om dessa proteiner visat sig korrelera med LDL och HDL kan det vara fördelaktigt att mäta Apo B/Apo A-kvot utöver kolesterolnivåerna i blodet. Detta eftersom denna kvot inte påverkas av intaget av föda. Därmed har B/Apo A-kvoten visat sig vara den bästa markören vid bedömning av riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför behöver man analysera Apo B/Apo A-kvot?

Genom att analysera Apo B/Apo A-kvoten, förhållandet mellan apolipoprotein B och apolipoprotein A, kan man bedöma riskerna för hjärt- och kärlsjukdom. Genom ett enkelt blodprov kan man därmed förhindra riskerna att drabbas av dessa sjukdomar.

Förhöjt värde

Ett högt värde på Apo B/Apo A-kvoten, det vill säga höga nivåer av apolipoprotein B i förhållande till apolipoprotein A kan tyda på en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Ett högt värde på Apo B/Apo A-kvoten kan exempelvis bero på underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos), lever- eller njursjukdom eller användning av mediciner. Exempelvis urindrivande, manliga könshormoner eller kortison. Det kan även bero på livsstilsfaktorer varför omläggning av kost samt ökad motion kan hjälpa till.

Lågt värde

Ett lågt värde på Apo B/Apo A-kvoten, det vill säga låga nivåer av apolipoprotein B i förhållande till apolipoprotein A är eftersträvansvärt.

Beställ en hälsoplan idag

  • I samarbete med läkare och forskare
  • Unika blodtester i varje hälsoplan
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
Läs mer