Vad är apolipoprotein A?

Apolipoprotein A är ett proteinkomplex och viktigt i HDL-kolesterol, det goda kolesterolet. Då HDL-kolesterolet för bort överflöd av kolesterol från cellerna till förbränningen av dessa i levern minskar HDL-kolesterolet inlagringen av fett i blodkärlen. Halten av apoliprotein A har ett samband med halten av HDL-kolesterol brist på dessa kan medföra förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Proteinet minska inflammationer samt motverka skador av fria radikaler. Det skyddar därmed från hjärt- och kärlsjukdomar varför det, med fördel, kan mätas istället för HDL-kolesterolet. Fördelen med att mäta Apolipoprotein A istället för HDL-kolesterolet ligger i dess inflammationsdämpande och skyddande effekt.

Varför behöver man analysera Apolipoprotein A?

Apolipoprotein A behöver analyseras, i kombination med övriga blodfetter, för förståelse för riskerna för hjärt- och kärlsjukdom. Genom att mäta Apolipoprotein B - samt Apolipoprotein A kan man beräkna Apo B/Apo A-kvoten.

Förhöjt värde

Höga värden av Apolipoprotein A innebär oftast reducerad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Detta kan vara genetiskt, men även påverkat av exempelvis hög fysisk aktivitet eller av östrogen. En måttlig konsumtion av alkohol kan även det förhöja dessa värden.

Lågt värde

Låga värden av apolipoprotein A innebär oftast en ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Detta kan vara genetiskt betingat, men även påverkat av övervikt, leversjukdom eller diabetes.

Beställ en hälsoplan idag

  • I samarbete med läkare och forskare
  • Unika blodtester i varje hälsoplan
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
Läs mer