Vad är apolipoprotein B?

Apolipoprotein B är ett protein kallat “bärarprotein” då det är med och “bär” det skadliga LDL-kolesterolet, det onda kolesterolet från vävnaderna. Detta eftersom kolesterolet är olösligt i vatten och därmed är i behov av proteiner för att transporteras. Apolipoprotein B produceras i levern och i tarmarna. Utöver transporten av LDL-kolesterol transporterar det även andra skadliga fetter som VLDL och IDL. Det är det mest väsentliga av apolipoproteinet i lipoproteinpartiklarna, men på grund av dess korrelation med höga värden av LDL-kolesterol förknippas detta protein ofta med ökade risker för för hjärt- och kärlsjukdom.

Varför behöver man analysera Apolipoprotein B?

En analys av apolipoprotein B kan i kombination med analys av andra blodfetter ge en bra uppfattning om riskerna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att analysera detta i förhållande till värdena av apolipoprotein A kan även beräkning av ApoB/ApoA1-kvoten göras.

Förhöjt värde

Höga värden av apolipoprotein B kan medföra ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta kan vara genetiskt betingat, men också påverkas av livsstilsfaktorer som brist på motion och dålig kost. Höga värden av  apolipoprotein B kan även medföra exempelvis diabetes och underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos).

Lågt värde

Låga värden av apolipoprotein B kan indikera överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos). Låga värden är dock oftast ej ofördelaktigt.

Beställ en hälsoplan idag

  • I samarbete med läkare och forskare
  • Unika blodtester i varje hälsoplan
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
Läs mer