Vad är HDL-kolesterol?

HDL kallas ofta för “det goda kolesterolet” då det reducerar överskott av kolesterol i vävnaderna för att transportera det till levern där det förbränns.

HDL står för “high-density lipoprotein”, det vill säga lipoprotein med hög täthet, och är ett av de “paket” av lipoproteiner vilka transporterar kolesterol i blodet. HDL består främst av protein och endast av en liten mängd av kolesterol. Höga nivåer av kolesterol har visat på samband med utveckling av åderförkalkning och av hjärt- och kärlsjukdom. En högre andel HDL i förhållande till LDL (det onda kolesterolet) kan minska riskerna för detta eftersom höga kolesterolnivåer kan medföra fettinlagring i blodkärlen. På sikt kan åderförkalkning på grund av fettinlagring i blodkärlen begränsa blodflödet i kärlen vilket kan leda till sjukdom. HDL kan genom sin förmåga att ta bort överskottet i vävnaderna minska riskerna för detta.

Varför behöver man analysera HDL-kolesterol?

Anledningen till att man behöver analysera HDL är för att upptäcka eventuella ohälsosamma nivåer i blodet och för att därmed kunna minska riskerna för utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom. Analysen av HDL genomförs vanligtvis med andra tester som LDL-kolesterol och triglycerider som en del av en total blodfettsundersökning. Om nivåerna av HDL är ohälsosamma bör man följa upp dessa med regelbundna tester. Det gäller även om individen tidigare varit med om en hjärtattack eller om individen behandlas för höga nivåer av kolesterol.

  Förhöjt värde

  Höga värden av HDL-kolesterol innebär ofta en reducerad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det kan också bero på en hög fysisk aktivitet eller på inverkan av östrogen. Även konsumtion av alkohol tenderar att öka nivåerna av HDL-kolesterol.

  Exempel på faktorer som ökar risk för höga blodfetter är:

  • diabetes
  • ålder (män 45 år eller äldre eller kvinnor 55 år eller äldre)
  • hypertoni (blodtryck högre än eller lika med 140/90 samt vid intag av medicin för högt blodtryck)
  • vid hjärtsjukdom eller tidigare hjärtattack
  • hjärtsjukdom vid tidig ålder föreligger i familjen (nära anhörig)
  • Rökning

  Lågt värde

  Låga värden beror ofta på ett intag av för lite hälsosamma fetter i kosten. Låga värden av HDL-kolesterol kan bero på pågående inflammation, exempelvis virushepatit. Det kan även vara genetiskt i form av tangiers sjukdom eller LCAT-brist).

  Beställ en hälsoplan idag

  • I samarbete med läkare och forskare
  • Unika blodtester i varje hälsoplan
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
  Läs mer