Vad innebär HDL/Triglycerider-kvot?

Kvoten mellan HDL-kolesterol och Triglycerider är en bra markör vid mätning av blodfetter. HDL-kolesterol är det "goda" kolesterolet och Triglycerider är en annan typ av fett där ett överskott kan leda till fettlever och andra sjukdomar. Kvoten mellan HDL-kolesterol och Triglycerider kombineras tillsammans med andra tester.

Varför behöver man analysera triglycerider?

Kvoten mellan det "goda" kolesterolet, HDL, och Triglycerider är ett bra mått på hur balansen ser ut mellan dessa två typer av blodfetter. En obalans mellan dessa (för lite HDL och för mycket Triglycerider) ökar risken för att drabbas av sjukdomar.

Förhöjt värde

Ett högt värde av HDL/Triglycerider-kvoten är önskvärt och tyder på en bra balans mellan HDL-kolesterol och Triglycerider. En hög kvot innebär höga nivåer av HDL-kolesterol och låga nivåer av Triglycerider. Eftersom HDL-kolesterol hjälper kroppen att transportera bort fett för förbränning i levern är ett högt värde önskvärt. Triglycerider är ett viktigt fett som används som energikälla i kroppen. Ett överskott av triglycerider är inte önskvärt då det har visat sig öka risken för att drabbas av flertalet sjukdomar

Lågt värde

Ett lågt värde av HDL/Triglycerider-kvoten visar på låga nivåer av HDL-kolesterol och höga nivåer av Triglycerider. Ett lågt värde är inte önskvärt.

Beställ en hälsoplan idag

  • I samarbete med läkare och forskare
  • Unika blodtester i varje hälsoplan
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
Läs mer