Vad är LDL/HDL-kvot?

Allt kolesterol är inte dåligt. Istället handlar det främst om att ställa det onda kolesterolet i förhållande till nivåerna av det goda kolesterolet.

LDL, “low-density lipoprotein” är ett av de “paket” av lipoproteiner som transporterar kolesterol i blodet. LDL kallas “det onda kolesterolet” eftersom det transporterar fett, och endast en liten del protein, från levern till andra kroppsdelar.

HDL står istället för “high-density lipoprotein” och är ett av de “paket” av lipoproteiner vilka transporterar kolesterol i blodet. HDL kallas “det goda kolesterolet” eftersom det reducerar överskott av kolesterol i vävnaderna och transporterar det till levern där det sedan förbränns. LDL/HDL-kvoten står därmed för förhållandet mellan det onda och det goda kolesterolet. 

Varför behöver man analysera LDL/HDL-kvot?

Ett högt värde på LDL/HDL-kvoten innebär att det “onda” kolesterolet är högt i förhållande till det “goda” kolesterolet. Detta är inte önskvärt eftersom höga värden av det onda kolesterolet kan uppvisas vid primär och sekundär hyperlipoproteinemier samt vid obstruktiva leversjukdomar, hypotyreos, nefrotisk syndrom eller diabetes mellitus.

Förhöjt värde

Höga värden av kolesterol kan uppvisas vid primär och vid sekundär hyperlipoproteinemi. Sekundär hyperlipoproteinemi kan uppvisas vid exempelvis obstruktiva leversjukdomar, hypothyreos, nefrotiskt syndrom och diabetes mellitus.

Lågt värde

Höga värden av kolesterol kan uppvisas vid hyperthyreos, medfödd beta-lipoproteinbrist och vid malabsorption.

Beställ en hälsoplan idag

  • I samarbete med läkare och forskare
  • Unika blodtester i varje hälsoplan
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
Läs mer