Vad är LDL-kolesterol?

LDL kallas ofta för “det onda kolesterolet” då det transporterar fett, och endast en liten del protein, från levern och ut i kroppen.

LDL står för “low-density lipoprotein”, det vill säga lipoprotein med låg täthet, och är ett av de “paket” av lipoproteiner som transporterar kolesterol i blodet.  LDL-kolesterol består främst av fett och endast av en liten mängd protein och är hårt packade i ett paket av molekyler. Då höga nivåer av kolesterol visat på samband med utveckling av åderförkalkning och av hjärt- och kärlsjukdom kan en högre andel LDL-kolesterol i förhållande till HDL-kolesterol (det goda kolesterolet) öka riskerna för detta. Det mäts genom att mäta kvoten mellan dem - LDL/HDL-kvot. Höga kolesterolnivåer kan medföra fettinlagring i blodkärlens väggar, vilket på sikt kan begränsa blodflödet i kärlen och därmed leda till högt blodtryck, stroke eller andra former av hjärt- och kärlsjukdom.

Varför behöver man analysera LDL-kolesterol?

Anledningen till att man behöver analysera LDL är för att upptäcka eventuella ohälsosamma nivåer i blodet och för att därmed kunna minska riskerna för utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom. Analysen av LDL genomförs vanligtvis med andra tester som HDL-kolesterol och triglycerider som en del av en total blodfettsprofil. Om nivåerna av LDL är ohälsosamma bör dessa fortsatt följas upp med regelbundna tester. Detta gäller även om individen tidigare varit med om en hjärtattack eller om individen behandlas för höga nivåer av kolesterol. Normala halter av LDL-kolesterol i blodet är viktigt då detta behövs i kroppens vävnader.

Förhöjt värde

Ett högt värde av LDL-kolesterol behöver inte alltid vara orsak till oro. Många svenskar äter kolesterolsänkande medicin helt i onödan. Modern forskning har visat att det snarare är partikelstorleken som är avgörande och att ett bättre värde för att mäta risken för hjärt- och kärlsjukdomar är Apo B/Apo A-kvoten.

Höga värden av LDL-kolesterol kan ses vid primär och sekundär hyperlipoproteinemi. Vid obstruktiva leversjukdomar, hypotyreos, nefrotisk syndrom eller diabetes mellitus kan sekundära ses.

Lågt värde

Låga värden av LDL-kolesterol kan ses vid genetisk beta-lipoproteinbrist. Det kan även ses vid hypertyreos och malabsorption.

Beställ en hälsoplan idag

  • I samarbete med läkare och forskare
  • Unika blodtester i varje hälsoplan
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
Läs mer