Vad är total kolesterol?

Total kolesterol är ett fettämne som finns i all vävnad. Total kolesterol är väsentligt för uppbyggandet av celler samt för bildande av hormoner. Kolesterol bygger upp celmembran och stabiliserar dem. Kolesterol är även byggstenar till steroidhormonerna. Total kolesterol utgörs av LDL (low density lipoprotein), som transporterar kolesterol från levern till vävnaderna, och HDL (high density lipoprotein) som transporterar kolesterol till levern. LDL brukar kallas för “det onda kolesterolet” då det ökar riskerna för åderförfettning. HDL kallas, i motsättning till detta, “det goda kolesterolet” då det minskar riskerna för detta.

Total kolesterol finns hos alla levande varelser. Den högsta halten av kolesterol finns hjärnan och i ryggmärgen. I levern pågår även produktion av kolesterol vilket kallas kolesterolsyntes. Eftersom kolesterol ej är vattenlösligt är det i behov av att transporteras enligt ett kolesterol-proteinkomplex med blodet. Det färdas därmed i form av “paket” vilka är just LDL och HDL. Kolesterolet binder då till proteinet apolipoprotein. Tillsammans med hela komplexet kallas detta för ett lipoprotein. Vid provtagning i form av blodprov analyseras värdet ofta i form av ett värde vilket är totalkolesterolet.

Varför behöver man analysera total kolesterol?

En analys av total kolesterol kan genomföras för att i ett tidigt stadie upptäcka ökade risker för åderförkalkning, vilket ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdom. Ett för högt kolesterolvärde i blodet kan medföra att fett lagras i blodkärlen vilka då “stängs igen”. Åderförkalkning leder till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom och då en analys av total kolesterol ett bra hjälpmedel för att upptäcka sjukdomen, samt kontrollera behandling av den. Den vanligaste orsaken till försämrade värden av total kolesterol är dåliga levnadsvanor avseende kost och motion. Därmed anses det lämpligt att, som vuxen, kontrollera värdena med jämna mellanrum.

Förhöjt värde

Ett högt kolesterolvärde behöver inte alltid vara orsak till oro. Många svenskar äter kolesterolsänkande medicin helt i onödan. Modern forskning har visat att det snarare är partikelstorleken som är avgörande och att ett bättre värde för att mäta risken för hjärt- och kärlsjukdomar är Apo B/Apo A-kvoten.

Höga värden av kolesterol ses vid primär och vid sekundär hyperlipoproteinemi. Sekundär hyperlipoproteinemi kan uppvisas vid exempelvis obstruktiva leversjukdomar, hypothyreos, nefrotiskt syndrom och diabetes mellitus.

Lågt värde

Låga värden av kolesterol kan uppvisas vid hyperthyreos, medfödd beta-lipoproteinbrist och vid malabsorption.

Beställ en hälsoplan idag

  • I samarbete med läkare och forskare
  • Unika blodtester i varje hälsoplan
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
Läs mer