Vad är triglycerider?

I blodet finns främst två olika typer av fetter - kolesterol och triglycerider. Medan kolesterolet används för uppbyggnaden av celler samt bildande av hormoner används triglycerider istället som energikälla. Normalt finns det endast mindre mängder av triglycerider i blodet. Om vi får för mycket triglycerider i blodet kan det leda till inlagring i levern, så kallad fettlever, eller på insidan i blodkärlens väggar. Detta kan på sikt leda till åderförkalkning och därmed till hjärt- och kärlsjukdomar som stroke eller hjärtinfarkt. Medan kolesterol främst bildas i kroppen får vi istället triglyceriderna främst från den kost vi äter.

Varför behöver man analysera triglycerider?

Eftersom ett högt värde av triglycerider i kombination med ett högt värde av LDL-kolesterol kan leda till att riskerna för hjärtsjukdom ökar gentemot om endast värdet av LDL-kolesterol är högt kan detta vara bra att mäta. Markant förhöjda värden av triglycerider kan även leda till sjukdomstillstånd med livshotande utgång, exempelvis i form av inflammation i bukspottskörteln. Analysen av triglycerider kan med fördel kombineras med andra prover.

Förhöjt värde

Ett högt värde av triglycerider kan öka riskerna för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom eller ateroskleros. Kraftigt förhöjda värden kan även öka riskerna för livshotande tillstånd - exempelvis inflammation i bukspottskörteln. Eftersom triglyceriderna, till skillnad från kolesterolet, främst tillförs oss via kosten kan vi själva påverka våra värden genom vår livsstil och med en medvetenhet kring dem minska riskerna att drabbas av sjukdom. Dock kan höga värden förekomma på grund av arv, så kallad familjär hyperkolesterolemi. I de fall då man inte har koll på exempelvis hypotyreos, diabetes eller leversjukdomar kan även detta leda till förhöjda värden. Även p-piller, ett högt intag av kolhydrater, graviditet, diuretika, steroidhormoner och beta-blockerare kan leda till höga värden av triglycerider. Den vanligaste orsaken till höga nivåer är livsstilsfaktorer, exempelvis ett högt intag av snabba kolhydrater eller en hög konsumtion av alkohol. Även övervikt och fetma kan leda till höga nivåer av triglycerider. Eftersom ökade triglycerider ej i sig självt är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom behöver dessa tester ställas i relation till andra tester.

Lågt värde

Ett lågt värde av triglycerider anses reducera riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Ett lågt värde kan också förekomma vid för lågt intag av mat eller vid tarmproblem varpå låga värden bör utredas närmre. Intag av omega-3 kan minska nivåerna av triglycerider. Låga värden av triglycerider är inte normalt kopplade till ohälsa - snarare tvärtom.

Beställ en hälsoplan idag

  • I samarbete med läkare och forskare
  • Unika blodtester i varje hälsoplan
  • Individanpassad hälsoplan utifrån dina provsvar
Läs mer