Vad är blodsocker?

Blodsocker utgörs av det glukos vilket finns fritt i blodet för transport till kroppens organ och vävnader. Glukos är väsentlig för kroppens energikrävande processer då det är avgörande för att cellens mitokondrier skall bilda ATP, en energirik förening vilken skapas genom att glukos hämtas från blodet till de celler vilka är låga på glukos varpå dess kemiska energi används för bildningen av ATP. Nivåerna av blodsocker regleras primärt av hormonerna insulin och glukagon.

Efter att vi ätit tar tunntarmens celler upp glukos varpå det sprids ut i blodet. Detta medför i sin tur att bukskottskörtelns langerhanska öar utsöndrar insulin vilket påverkar olika celler som lever- muskel- och fettceller att utöka upptaget av glukos. Därmed sänks blodsockret och ovan nämnda celler innehar därmed ett “förråd” av glukos, i form av glykogen, i levern samt i musklerna. I fettcellerna finns därmed ett “förråd” av triglycerol.

Högt eller lågt blodsocker

Då cellerna i tunntarmen ej givit blodet någon påfyllning av glukos på ett tag sänks blodsockret. Bukspottskörteln triggas släppa ifrån sig glukagon vilket får lever och musklerna att frisätta delar av det glukos vi lagrar i blodet. För att tillfredsställa kroppens vävnader höjs blodsockernivåerna. Insulin och glukagon är därmed ständigt i omlopp. Dock olika mycket beroende av blodsockernivåerna. De skapar även balans. Utöver glukagon höjs blodsockret även av kortisol, tillväxthormon och katekolaminerna adrenalin och noradrenalin. För att mäta blodsockret finns två markörer. Ett fastevärde och ett långtidsblodsocker. Dessa är glukos och HbA1c. Det sistnämnda visar sockerläget längre tillbaka i tiden. Blodsockret kan exempelvis mätas då diabetes befaras.