Vad är C-peptid?

C-peptid är en form av restprodukt när kroppen producerar insulin via bukspottskörteln. När vi äter stiger nivån av glukos i vårt blod (blodsocker). För att reglera blodsockernivån skapar bukspottskörteln insulin som hjälper till att öppna cellerna så att vi kan förbränna glukoset och sänka blodsockernivån.

När kroppens förmåga att producera insulin och reglera blodsockernivån är försämrad kallas det för diabetes typ 2. 

 

Varför behöver man analysera C-peptid?

C-peptid analyseras i blodet för att dra slutsatser om kroppens förmåga att producera insulin, vilket behövs för att reglera blodsockernivån. Andra tester för att undersöka bukspottskörtelns funktion samt blodsockret är glukos, hba1c och insulin

Genom att mäta nivån av c-peptid i blodet får man reda på om insulinproduktionen är förhöjd. En förhöjd produktion av insulin över lång tid kallas för ökad insulinresistens och är ett förstadium till diabetes typ 2. Ökad insulinresistens innebär att insulinets förmåga att öppna cellerna och reglera blodsockernivån är försämrad, och därmed försöker kroppen lösa det genom att producera mer insulin. C-peptid kan därmed användas för att tidigt upptäcka ökad insulinresistens och diabetes typ 2. 

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av c-peptid tyder på en hög produktion av insulin. Provet ska tas efter minst tio timmars fasta och behöver ofta tas vid upprepade tillfällen vid misstanke om diabetes.

Lågt värde

Ett lågt värde av c-peptid tyder på en låg produktion av insulin. Den vanligaste anledningen är en kost utan kolhydrater eller långvarig fasta. Ett lågt värde är oftast ett tecken på en god hälsa och god förmåga att reglera blodsockernivån i kroppen. Ett väldigt lågt värde av c-peptid tillsammans med förhöjda nivåer av glukos och hba1c bör utredas vidare.