Vad är glukos?

Glukos, fastesocker, är kroppens cellers främsta källa till energi. Glukos utgör, ensam, även källan till hjärnan och nervsystemets energi. I blodet måste det ständigt finnas en oförändrad nivå av glukos. Det måste även finnas en jämn utströmning av glukos vilken kan användas.

Då vi intar exempelvis livsmedel som bröd, grönsaker eller frukt bryts kolhydraterna ner till, bland annat, glukos under matsmältningen varpå detta tas upp av tunntarmen innan det förs ut i kroppen. För att glukos skall kunna användas för att producera energi behövs bukspottskörtelns produktion av hormonet insulin eftersom detta förflyttar glukos till cellerna samt styr levern att lagra överskottsenergi. Då antingen i form av glykogen, vid korttidslagring, eller som triglycerider i fettcellerna.

Efter att vi ätit ökar nivåerna av blodsocker varpå bukspottskörteln svarar genom frisättningen av insulin. Då glukosen förbränts i cellerna minskar blodsockernivån åter varpå bukspottskörteln ännu en gång svarar. Denna gång genom att bromsa produktionen och senare hindra utsöndringen av insulin. Då man inte ätit på ett tag eller efter hård träning kan ett annat hormon utsöndras från bukspottskörteln. Detta är glukagon vilket kontrollerar levern att omvandla redan lagrat glukagon till glukos i syfte att åter höja blodsockernivån. I de fall denna mekanism är i behåll hålls nivåerna av glukos relativt oförändrad. Om detta ej är fallet kan glukosnivån i blodet stiga varpå kroppen söker reglera balansen genom att både öka produktionen av insulin och avlägsna överskott av glukos i urinen.

Varför behöver man analysera Glukos?

Anledningen till att man behöver analysera glukos är exempelvis att rubbningar i blodsockret är den vanligaste orsaken till diabetes. Diabetes innebär en ofullständig produktion av insulin och/eller att de effekter insulinet avser medföra ej fungerar. Diabetes typ-1 innebär att man ej kan producera, eller har svårt att producera, insulin. Diabetes typ-2, alternativt pre-diabetes, innebär istället att man är resistent mot insulin eller att man ej kan framställa tillräckligt med insulin. Kvinnor kan även lida av diabetes under graviditet. Detta kallas graviditetsdiabetes och innebär en form av hyperglykemi. Hyperglykemi innebär omedelbara rubbningar i blodglukos i form av höga nivåer. När detta sker i form av sänkta nivåer kallas det hypoglykemi. Kvinnor med graviditetsdiabetes kan utveckla diabetes på sikt. Vid kroniskt förhöjda nivåer kan exempelvis njurar, ögon, hjärta, nerver och blodkärl skadas varför det är viktigt att ha koll på sina nivåer.

Detta glukostest kan användas för att diagnostisera diabetes, pre-diabetes och graviditetsdiabetes samt för att urskilja högt eller lågt blodsocker. Det kan även användas för de som har diabetes  i syfte att mäta glukosnivåerna för att utläsa hur dessa skall behandlas.

Förhöjt värde

Ett förhöjt glukosvärde kallas för hyperglykemi. När nivåerna av glukos är höga tyder det ofta på diabetes. Det finns dock andra sjukdomstillstånd vilka kan medföra detta. Exemepelvis akut stress (exempelvis som svar på trauma eller hjärtinfarkt), cushing syndrom, bukspottkörtelcancer, hypertyreoidism eller levercirros.

Ett högt intag av kolhydrater samt stress kan leda till höga blodcokervärden. Även ärftliga faktorer kan spelar in. Högt blodsocker påverkar kärl och nerver negativt och kan på sikt leda till hjärt- och kärlsjukdom, försämrad sårläkning, nerv- och ögonskador samt till att man blir blind.

Lågt värde

Ett lågt värde av glukos kan indikera hypoglykemi. Det vill säga reducerade nivåer av blodglukos vilket medför exempelvis hjärtklappning, svettningar och ångest. Det kan på sikt även ha en inverkan på hjärnan och ge upphov till hallucinationer, hjärndimma samt till koma och död. Vid exempelvis Hypofys- och binjurebark-insuffiens, vid ett för högt intag av insulin och sulfonylureapreparat eller leversjukdom av allvarligt slag kan detta förekomma. Så även vid svält, långvarig fasta eller hypotyreos.