Vad är HbA1c (Hemoglobin A1c)?

HbA1c är hemoglobin med glukos vilket kedjat sig fast vid blodkroppen. Ett annat namn för HbA1c är hemoglobin A1c. Hemoglobin är ett protein vilket återfinns i de röda blodkropparna och som transporterar syre. Av detta protein finns flera olika sorter. Det primära, vilket utgör ungefär 98 procent av allt hemoglobin, är hemoglobin A. HbA1c utgör “långtidsblodsockret” och visar därmed vad den genomsnittliga mängden glukos i blodet, under de senaste två till tre månaderna, uppmäts till. Nivåerna av glukos i blodet korrelerar med nivåerna av det HbA1c som produceras. Ju mer glukos, desto mer HbA1c. HbA1c produceras dagligen. Dess nedbrytning sker långsamt i takt med att de röda blodkropparna dör och byts ut av nya.

Varför behöver man analysera HbA1c?

En analys av HbA1c kan användas för kartläggning av riskerna att utveckla diabetes samt för att säkerställa diabetes. En analys av HbA1c kan även användas för att kontrollera behandlingen av diabetes. Analysen kan även brukas över tid. Genom att kontrollera värdena kan man reducera riskerna för komplikationer till följd av förhöjda glukosnivåer. Analysen kan även indikera huruvida en behandling är effektiv eller inte eftersom testet visar den genomsnittliga mängden glukos i blodet över tid.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av HbA1c indikerar att din genomsnittliga blodsockernivå varit hög de senaste två till tre månaderna. För personer vilka är 18 år eller äldre samt ej gravida kan man vid värden på 48 mmol/mol eller högre, vid fler än ett tillfälle, ställa diagnosen diabetes typ-2. Dock kan risken för diabetes mellitus föreligga även vid värden under 48 mmol/mol.  HbA1c kan inte heller mätas hos alla, detta gäller främst hos personer med en viss blodsjukdom eller med avvikelser avseende hemoglobin. Det bör även understrykas att mätmetoden kan ge avvikelser.

Lågt värde

Ett lågt värde på HbA1c indikerar att du har en god förmåga att justera blodsocker varför sjukdomstillstånd ej antas föreligga.