Vad är insulin? 

Insulin är ett hormon som skapas i bukspottskörteln. Hormonet har till uppgift att reglera nivån av glukos i blodet. I samband med att vi äter utsöndrar bukspottskörteln insulin för att justera nivån av glukos. Ju mer mat vi äter som höjer blodsockernivån desto mer insulin kommer krävas för att sänka den. 

Idag lider många människor världen över av diabetes typ 2, en sjukdom där kroppens förmåga att producera insulin har försämrats. Detta har skett över en lång tid oftast till följd av dåliga kost- och levnadsvanor. 

Varför behöver man analysera insulin?

Mängden insulin i blodet går att mäta med ett enkelt blodprov. Genom att undersöka hur mycket insulin som finns i blodet när vi är fastande går det att dra slutsatser kring hur bra din kropp är på att justera blodsockret. En undersökning av insulinnivån i blodet kan vara till hjälp för att förebygga och upptäcka diabetes typ 2.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av insulin tyder ofta på att kroppens förmåga att effektivt sänka blodsockernivån i blodet är försämrad, vilket gör att kroppen producerar för mycket insulin. Ett förhöjt värde kan betyda att du har börjat utveckla en så kallad insulinresistens - där kroppen inte långre svarar på det insulin som utsöndras. Insulinresistens är ofta ett förstadium till diabetes typ 2

Lågt värde

Det är väldigt ovanligt med för låga nivåer av insulin. Låga nivåer av insulin är vanligtvis förknippat med en god insulinkänslighet och en god hälsa. Personer med diabetes typ 1, där insulinproduktionen inte fungerar, får normalt väldigt låga värden av insulin.