Vad är blodstatus?

Blodstatus är en grupp analyser som genererar en översiktlig bild av blodets celler. Analysen kan indikera om du har exempelvis järnbrist, vitaminbrist eller inflammationer/infektioner i kroppen. Blodstatus är även en av de mest basala analyserna då det kan visa på en mängd olika sjukdomstillstånd samt användas för kontroll av en behandlingsverkan vid sjukdom.

Varför tar man blodstatus?

Analys av blodstatus är viktig så att en läkare skall kunna skapa förståelse för en sjukdomsbild. För att ta reda på vad eventuella inflammationer eller infektioner beror på kan man komplettera med en analys av B-celler.

Blodstatus B-celler

Analys av blodstatus B-celler är ytterligare ett test som ofta läggs till. Detta test som tydligare ger en bild av status på de vita blodkropparna i blodet. B-celler kan ge en indikation på vad eventuell infektion/inflammation beror på.