Blodstatus är en grupp analyser som genererar en översiktlig bild av blodets celler. Analysen kan indikera om du har exempelvis järnbrist, vitaminbrister eller inflammationer/infektioner i kroppen. Blodstatus är även en av de mest basala analyserna då det kan visa på en mängd olika sjukdomstillstånd samt användas för kontroll av en behandlingsverkan vid sjukdom. Analyserna är även viktiga då en läkare skall skapa förståelse för en sjukdomsbild. För att ta reda på vad eventuella inflammationer eller infektioner beror på kan man komplettera med en analys av B-celler.