Erytrocyter är ett annat ord för röda blodkroppar. Dessa står för transporten av syre från lungorna ut i vävnaderna. Erytrocyterna står även för återföringen av koldioxid till lungorna. De har även en grundläggande roll för syra-bas-balansen i kroppen. Inuti de röda blodkropparna finns hemoglobin vilket är den främsta transportören av syre i vår kropp. Om värdet av erytrocyterna är låga får vi därmed inte tillräckligt med syre. En hög nivå kan istället medföra att de röda blodkropparna klumpar ihop sig och täpper igen våra mindre blodkärl (kapillärer) vilket leder till att erytrocyternas förmåga att transportera syre försämras.

Varför behöver man analysera erytrocyter?

Analys av erytrocyter är en väsentlig del av en hälsoundersökning eftersom avvikelser kan indikera blodbrist.

Förhöjt värde

Förhöjda värden av erytrocyter kan uppvisas vid polycytemi (syrebrist, intorkning).

Lågt värde

Låga värden av erytrocyter kan uppvisas vid blodbrist.