Vad är erytrocyter (EPK)?

Erytrocyter eller röda blodkroppar som det också kallas. Dessa står för transporten av syre från lungorna ut i vävnaderna. Erytrocyterna står även för återföringen av koldioxid till lungorna.

De röda blodkropparna har även en grundläggande roll för syra-bas-balansen i kroppen. Inuti de röda blodkropparna finns hemoglobin vilket är den främsta transportören av syre i vår kropp. Om värdet av erytrocyterna är låga får vi därmed inte tillräckligt med syre.

Varför behöver man analysera erytrocyter?

Analys av erytrocyter är en väsentlig del av en hälsoundersökning eftersom avvikelser kan indikera blodbrist.

Förhöjt EPK-värde

En hög nivå kan medföra att de röda blodkropparna klumpar ihop sig och täpper igen våra mindre blodkärl (kapillärer) vilket leder till att erytrocyternas förmåga att transportera syre försämras.

Förhöjda värden av erytrocyter kan uppvisas vid polycytemi (syrebrist, intorkning).

Lågt EPK-värde

Om man i stället skulle ha ett lågt värde av röda blodkroppar brukar detta vara ett tecken på blodbrist i kroppen.