COVID-19 ALERT - Klicka här för att läsa mer hur Smart Labz fortsätter sitt arbete under pandemin.

Vad är EVF?

EVF står för erytrocytvolymfraktion och kallades förr för hematokrit. I blodet transporterar de röda blodkropparna syre från lungorna till vävnaderna och kroppens celler. EVF utgör ett mått på andelen röda blodkroppar av den totala volymen blod i kroppen. Fördelen med att mäta EVF istället för hemoglobin, vilket genererar ungefär lika information, är att detta vid exempelvis polycytemi kan användas för både diagnos och uppföljning. Vid mätningen kan man låta centrifugera blodet i ett provrör med plan botten under fem minuter. Detta medför att de röda blodkropparna, vilka är tyngre än de vita blodkropparna och trombocyterna, faller till botten. Därmed kan höjden på denna stapel mätas och ställas i relation till den totala stapeln. Mätning kan även ske genom scanning av blodet. Man mäter då andelen av, och hastigheten på, de röda blodkropparna. Det senare är ett mer tillförlitligt sätt att mäta.

Varför behöver man analysera EVF?

En analys av EVF kan genomföras för att utreda avvikelser i detta värde eftersom avsevärda avvikelser kan indikera ohälsa. Ett onormalt lågt värde kallas blodbrist, eller anemi, och medför att kroppens syresättning ej fungerar normalt. Ett onormalt högt värde kallas polycytemi och leder till ökad risk för både hjärt- och kärlsjukdom samt stroke. Inom idrotten kan även denna analys användas i de fall då bloddoping eller brukande av EPO (erythropoietin) misstänks. Dock kan utövande av träning höja nivån av röda blodkroppar varför man jämför dessa värden med de värden personen uppmätt tidigare, över tid samt med normala värden från befolkningen. Förutom träning kan även anabola steroider påverka de röda blodkropparna och därmed denna analys.

Förhöjt värde

Förhöjda värden av EVF kan förekomma vid polycytemi vilket leder till en ökad risk för både hjärt- och kärlsjukdom samt stroke. Det kan även bero på vätskebrist, diarré, omfattande brännskador eller chock då uttorkning medför att mängden vatten i blodplasman reduceras.

Lågt värde

Låga värden av EVF kan förekomma vid anemi, blodbrist. Detta medför att kroppens syresättningsförmåga ej fungerar normalt. Låga värden kan även uppmätas vid exempelvis graviditet eftersom plasmavolymen då ökar. Även efter splenektomi och vid makroglobulinemi kan detta förekomma.