Vad är hemoglobin?

Ett annat ord för hemoglobin, Hb, är “blodvärdet”. Hemoglobin är ett järnhaltigt protein vilket bildas i benmärgen i de röda blodkropparna. Det ger även blodet dess röda färg.

Hemoglobin står också för transporten av syre från inandningsluften i lungorna och ut till kroppens vävnader. Detta sker genom att hemoglobin binder syrgasmolekyler från luften i lungorna och därmed hjälper de röda blodkropparna att transportera detta ut i kroppens vävnader. Eftersom hemoglobin också hjälper de röda blodkropparna att behålla sin form, hjälper det dem även att enkelt transporteras genom blodkärlen. För bildandet av hemoglobin behövs exempelvis järn, folsyra och B12. I tarmen utvinns järn från den mat vi äter. Detta färdas sedan i blodet, till benmärgen där hemoglobinet bildas. Hemoglobin underlättar även för kroppen att göra sig av med koldioxid eftersom det transporterar detta till lungorna för utandning. För analys av detta används dess röda färg för mätning av halten i blodet. Här krävs endast några droppar blod.

Varför behöver man analysera hemoglobin?

En analys av hemoglobin är en bra indikator då avvikande värden på detta är vanligt vid ett flertal olika sjukdomstillstånd.

Förhöjt värde

Höga värden av hemoglobin i blodet kan bero på en nedsatt förmåga till transport av syre vilket kan ta utgångspunkt i lungsjukdomar, rökning eller vistelse på höga höjder under en längre period. Tillfälligt höga värden av hemoglobin kan även förekomma vid vätskebrist eftersom koncentrationen av hemoglobin i blodet ökar när vätskan i kroppen minskar. Det finns även andra tillstånd som kan påverka värdet att öka. Exempelvis benmärgssjukdomen polycytemi där produktionen av röda blodkroppar ökar.

Lågt värde

Låga värden av hemoglobin kan bero på blodbrist vilket vanligen orsakas av järnbrist. Därmed kan detta även uppkomma hos dem med rikliga menstruationer. Låga värden av hemoglobin kan även uppkomma till följd av tarmsjukdomar. Även brist på vitamin B12 samt på folsyra kan medföra låga värden eftersom detta kan leda till blodbrist. Därmed sänker även stora blödningar halten av hemoglobin i blodet eftersom kroppen då kompenserar med ökad tillförsel av vätska i blodet vilket minskar andelen hemoglobin. Andra orsaker till låga värden kan vara sjukdomstillstånd där produktionen av nytt blod i benmärgen ej fungerar. Även läkemedel kan orsaka detta samt hemolys, att de röda blodkropparna faller isär. Detta är ett tillstånd som kan förekomma till följd av vissa sjukdomstillstånd, infektioner eller läkemedel. Låga värden av hemoglobin kan även förekomma sedan födseln. Det kan även bero på felaktigheter vid provtagning eller på en tillfällig vätskeökning i kroppen. Vid låga värden kan behandling genomföras. Typen av behandling anpassas till orsaken till dina problem.