Vad är MCH?

MCH står för “Mean Corpuscular Hemoglobin” och anger den genomsnittliga hemoglobinmassan i varje röd blodcell. MCH indikerar därmed mängden hemoglobin i respektive röd blodcell. Hemoglobin är ett protein, i de röda blodcellerna, vilket kontrollerar att de röda blodcellerna kan transportera syre till kroppens olika delar samt koldioxid till lungorna för utandning. Denna proteinmolekyl ser också till att de röda blodkropparnas runda form kvarhålls. Detta är väsentligt för att de skall kunna röra sig fritt genom blodådrorna. När detta ej lyckas är något i kroppen fel. MCH används, som en del i blodstatusanalysen, för utredning av blodbrist.

Varför behöver man analysera MCH?

En analys av MCH är väsentlig eftersom detta visar den genomsnittsvikten av hemoglobin i de röda blodkropparna. Detta eftersom stabila nivåer är viktigt för kroppens syresättningsförmåga. 

Förhöjt värde

Förhöjda värden av MCH uppvisas då blodet inte har tillräckligt med syre. Detta tyder på makrocytisk anemi vilket kan beror på brist på vitamin B12, brist på folsyra eller sköldkörtelproblem. Det kan även bero på en hög konsumtion av alkohol eller leversjukdom. 

Lågt värde

Låga värden av MCH uppvisas vid talassemi samt vid järnbristanemi.