Vad är MCHC?

MCHC står för Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration och är måttet på koncentrationen av hemoglobin i de röda blodkropparna och utgör därmed kvoten mellan värdet på hemoglobin i blodet och EVF-värdet (hematokrit). MCHC kan vara ett substitut för MCH.

Varför behöver man analysera MCHC?

En analys av MCHC kan genomföras vid utredning av anemi (blodbrist) då analysen kan generera svar på orsaken till denna. MCHC är en del av testerna för blodstatus. MCHC kan anses vara en tydligare markör än MCH avseende att upptäcka järnbrist. Vid anemi kan MCHC även vara ett hjälpmedel för att bestämma vilken typ av blodbrist som föreligger.

Förhöjt värde

Ett måttligt förhöjt värde av MCHC kan uppvisas utan att sjukdom föreligger. Detta förutsatt att MCV-värdet är normalt. Orsaken till detta kan vara brist på vitamin B12, sköldkörtelproblematik eller brist på folsyra. Även alkoholism kan höja detta värde.

Lågt värde

Ett lågt värde av MCHC kan uppvisas vid anemi (blodbrist) eller vid järnbrist. Dock bör även värdet beaktas tillsammans med värdet av järn och ferritin. Låga värden kan även uppvisas vid kronisk inflammation eller vid sjukdomstillstånd vilka pågått under en längre tid. Dock kan även låga värden förekomma på grund av ärftliga sjukdomar.