Vad är MCV?

MCV står för Erytrocyter Medelcellvolym. Beståndsdelarna i blodet utgörs av blodplasma, blodplättar samt av vita- och röda blodkroppar. MCV utgör en markör för den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar.  Det visar därmed storleken på de röda blodkropparna. Då det är en del av flera tester för blodstatus mäts MCV ej enskilt.

Varför behöver man analysera MCV?

En analys av MCV kan lämpa sig för utredning av orsak till anemi, blodbrist. Ett förändrat värde på MCV kan uppvisas utan att uppenbar sjukdom eller anemi föreligger. Dock uppvisas ofta avvikande värden på MCV i samband med anemi varför en analys kan lämpa sig.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av MCV kan uppvisas vid brist på vitamin B12 eller vid brist på folatsyra. Makrocytär anemi innebär att de röda blodkropparna är större än normalt. Detta kan förekomma vid leversjukdom och vid alkoholism.

Lågt värde

Ett lågt värde av MCV kallas mikrocytisk och betyder att antalet röda blodkroppar är färre än normalt. När detta tillstånd sammanfaller med anemi kallas detta för mikrocytisk anemi. Något som främst orsakas av järnbrist. Järnbrist kan förekomma hos dem med riklig menstruation eller vid en graviditet. Det kan även vara orsakat av kostvanor. Ett lågt värde av MCV kan även indikera inre blödningar. Låga värden kan även uppmätas i samband med inflammation, blyförgiftning och thalassemi.