Vad är retikulocyter?

En retikulocyt är ett förstadium till en erytrocyt (röd blodkropp). Retikulocyter innehåller precis som de röda blodkropparna hemoglobin.

Varför behöver man analysera retikulocyter?

För att utreda blodbrist/anemi där det finns en brist på röda blodkroppar och hemoglobin kan det vara intressant att mäta mängden retikulocyter i blodet. Normala nivåer av erytrocyter tyder på att benmärgen fungerar som den ska, då det är i benmärgen som de röda blodkropparna bildas. 

Vad innebär ett förhöjt värde?

För höga värden av retikulocyter kan vara ett tecken på att det finns en ökad förlust av blod, exempelvis genom inre/yttre blödningar eller till följd av hemolys (där de röda blodkropparna spricker). En ökad förlust av blod leder ofta till blodbrist/anemi.

Vad innebär ett lågt värde?

Ett lågt värde av retikulocyter kan tyda på att kroppens förmåga att producera röda blodkroppar är försämrad. Vanliga orsaker till det är brist på B12 eller järn. Även olika typer av infektioner, förhöjd inflammation, benmärgssjukdomar och graviditet kan vara orsaker till ett lågt värde på retikulocyter.