Vad är transferrin?

Transferrin är ett sorts protein som hjälper till att transportera järn i blodet. Järn har en viktig funktion vid bildandet av röda blodkroppar och transferrinet hjälper till att transportera järn från mjälten till benmärgen där bildandet av nya röda blodkroppar sker. Transferrin är också viktigt för att vi ska kunna ta upp järn i tarmen.

Varför behöver man analysera transferrin?

Genom att undersöka nivån av transferrin i blodet går det att dra slutsatser om kroppens förmåga att binda och transportera järn. Många människor lider av järnbrist vilket också kan leda till blodbrist/anemi. Transferrin är därmed en viktig pusselbit vid utredning av järnbrist, blodbrist/anemi samt hemokromatos.

Vad innebär ett förhöjt värde?

Ett förhöjt värde beror oftast på järnbrist. Vid järnbrist vill kroppen ta upp så mycket järn som möjligt och ökar produktionen av transferrin. Även östrogenbehandlingar och graviditet kan leda till ett förhöjt värde.

Vad innebär ett lågt värde?

Ett lågt värde av transferrin beror oftast på ett överskott av järn i kroppen, vilket går att utreda genom att testa nivåerna av järn samt ferritin. Även förhöjd inflammation, leverskada och hemokromatos kan leda till låga värden av transferrin.