Vad är transferrinmättnad?

Transferrinmättnad är ett mått kroppens förmåga att binda och transportera järn. Värdet räknas fram genom att först mäta nivåerna av transferrin och järn. Man får då reda på hur många procent av transferrinet som är bundet till järn.

Varför behöver man analysera transferrinmättnad?

Genom att mäta transferrinmättnad får man värdefull information om orsaken bakom en eventuell järnbrist som också kan leda till blodbrist/anemi. Det kan också vara intressant att mäta transferrinmättnad vid utredning av förhöjda järnvärden/inlagrat järn i kroppen, exempelvis sjukdomen hemokromatos. 

Vad innebär ett förhöjt värde?

Ett förhöjt värde av transferrinmättnad ses ofta vid överskott av järn i kroppen, till följd av inflammation och ökad järninlagring.

Vad innebär ett lågt värde?

Låga värden av transferrinmättnad ses ofta vid järnbrist.