Vad är Hormoner?

Hormoner är signalämnen som bildas i ett system bestående av flera olika körtlar. Hormonerna påverkar endast bestämda celler, så kallade målceller, som har receptorer där hormonet binds. Hormonet kan även tränga in direkt i cellen. Hormoner är kemiska budbärare som transporteras med blodet och på så vis kan de påverka celler långt ifrån där de bildas. En cell kan påverkas av flera olika hormoner på olika sätt. Den fungerar då som en så kallas målcell. Hormonerna har mycket vitala uppgifter i vår kropp och styr exempelvis vår ämnesomsättning, salt- och vattenbalans, könsmognad, sexualdrift samt vår fortplantning. För att ett hormon skall vara verksamt behövs endast små mängder av det.

Hur bildas hormoner?

Hormoner bildas av celler eller av celler som samlats till körtlar. De hormonbildande körtlar kallas endokrina organ. Dessa körtlar utsöndrar sedan hormonerna direkt till blodet. Exempel på sådana körtlar och celler är hypofysen, sköldkörteln, äggstockar och testiklar. Hormonerna är självreglerande och samspelar med varandra på ett komplicerat sätt.

Hormonobalans

Finns det för mycket av ett visst hormon regleras detta genom att överskottet av detta hormon hämmar bildningen av det hormon vars uppgift är att stimulera bildningen av det förstnämnda hormonet. Finns det istället för lite av ett hormon upptäcker den hormonbildande körteln detta och ökar sin produktion. Denna mekanism kallas för återkoppling och feedback.