Vad är fritt T3?

T3, trijodtyronin, är ett viktigt hormon som sköldkörteln producerar. Sköldkörteln är ett fjärilsformat organ som omsluter luftstrupen och som sitter på halsens framsida. Majoriteten av det T3 som återfinns i blodet är bundet till protein. Det obundna T3, det vill säga fritt T3, är den biologiskt aktiva formen av T3 som vi mäter i blodet. 

Varför behöver man analysera fritt T3?

Analys av fritt T3 är ett sätt att bedöma funktionen i sköldkörteln eftersom att fritt T4 är normalt, men det finns ändå symptom på funktionsrubbningar i sköldkörteln. Detta eftersom fritt T3 har högre känslighet än fritt T4, och har större chans att upptäcka hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln), men har en lägre sensibilitet för upptäckt av hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln). Vid en graviditet kan detta dock skilja sig åt.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av fritt T3 kan synas i ett tidigt stadie av hypertyreos. Då även innan förändring av fritt T4 är märkbart.

Lågt värde

Låga värden av fritt T3 syns i ett senare stadie av hypotyreos och kan även förekomma vid svårare allmänsjukdomar på grund av en minskad konvertering från T4. På grund av en ökad konvertering från T4 kan dock värden av fritt T3 förbli normala under en längre period trots hypotyreos.