Vad är fritt T4?

T4, eller tyroxin är ett hormon som bildas och lagras i sköldkörteln. Sköldkörteln är ett fjärilsformat organ som omsluter luftstrupen och som sitter på halsens framsida. Den största delen av T4 återfinns bundet till proteiner i kroppen. Dessa är därmed inaktiva i kroppen. Vid provtagning mäts istället den biologiskt aktiva formen av T4 vilket är fritt T4. T4 påverkar kroppens ämnesomsättning.

Varför behöver man analysera fritt T4?

Analys av fritt T4 görs för att bedöma om det finns funktionsrubbningar i sköldkörteln, det vill säga om hypotyreos eller hypertyreos är förekommande. Fritt T4 analyseras då i kombination med analys av TSH, samt ibland också i kombination med fritt T3. En analys av fritt T4 i kombination med TSH används också för att utreda om hypofysinsufficiens föreligger. Det rekommenderas även för terapievaluering vid hyper- eller hypotyreos. Under en graviditet kan referensvärden dock skilja.

Förhöjt värde

Förhöjda värden av fritt T4 uppvisas vid hypertyreos, det vill säga vid överfunktion i sköldkörteln. Vid en lyckad behandling av hypotyreos kan även detta förekomma. Då fritt T4 är förhöjt kan symptom som exempelvis inre oro, hjärtklappning, darrningar, svettningar samt allmän sjukdomskänsla och viktnedgång förekomma.

Lågt värde

Låga värden av fritt T4 uppvisas vid hypotyreos, det vill säga vid underfunktion i sköldkörteln. Även cirkulerande antikroppar mot T4 kan i mycket sällsynta fall vara orsaken till att fritt T4 är lågt. Under en graviditet kan låga värden förekomma utan att hypotyreos föreligger, detta under graviditetens sista trimester. Symptom som nedstämdhet, trötthet, viktuppgång och frusenhet kan förekomma då detta värde är lågt.