Vad är fritt testosteron?

Testosteron kallas ofta för det "manliga" könshormonet och finns i blodet hos både män och kvinnor, dock är mängden betydligt högre hos män.

Fritt testosteron är det testosteron som är fritt i blodet och därmed kan tas upp. Det kallas också ofta för bioaktivt testosteron. Alla kroppens könshormoner transporteras i kroppen med hjälp av SHBG (sex hormone binding globuline). I ett vanligt blodtest brukar man oftast mäta den totala mängden testosteron. För att kunna dra ännu fler slutsatser kan det vara bra att mäta mängden fritt testosteron för att se hur mycket av det totala testosteronet som finns tillgängligt för kroppen att ta upp. Det är endast 1-2 procent av det totala testosteronet som är fritt i blodet.

Varför behöver man analysera fritt testosteron?

Fritt eller bioaktivt testosteron analyseras eftersom det ger ett mer rättvisande värde än att enbart mäta testosteron. Ibland kan tester via på normala nivåer av totalt testosteron, men personen i fråga upplever fortfarande symptom kopplat till eventuell testosteronbrist. Med ett test av fritt testosteron går det att se om det finns tillräckligt med testosteron som kroppen enkelt kan använda sig av.

Testosteronnivåerna hos män minskar med ett par procent efter 40 års ålder. Cirka 20 procent av männen över 60 år har för låga nivåer av testosteron. Dock uppvisar inte alla dessa symtom på testosteronbrist. Eftersom testosteronbrist kan ha en negativ inverkan på skelettet, musklerna och det centrala nervsystemet är det viktigt att analysera bioaktivt testosteron. 

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av fritt/bioaktivt testosteron ses ofta i samband med en väldigt hög nivå av totalt testosteron och ett relativt lågt värde av SHBG (sex hormone binding globuline). Ett förhöjt värde av bioaktivt testosteron kan bero på kroniska sjukdomar och diverse sjukdomar som påverkar den totala testosteronproduktionen.

Lågt värde

Ett lågt värde av fritt/bioaktivt testosteron ses ofta uppvisas då den totala mängden testosteron är låg i förhållande till SHBG.  Ett lågt värde av bioaktivt testosteron kan bero på näringsbrist eller leversjukdom eftersom dessa kan ha ett överskott av proteiner vilka gör det bioaktiva testosteronet inaktivt. Ett lågt värde kan även indikera andra kroniska sjukdomar. Om patienten tränat, eller sovit dåligt, innan provtagning kan detta också påverka resultaten.