Vad är progesteron?

Progesteron, gulkroppshormon, är ett steroidhormon som tillsammans med hormonet östradiol stimulerar kvinnans livmoderslemhinna att möjliggöra mottagandet av ett befruktat ägg vilket är avgörande för att en graviditet skall inledas. Progesteron utsöndras främst från äggstockarna efter att det stimulerats av hypofysens luteiniserande hormon. Som förstadium till könshormonerna testosteron, östrogen och kortikosteroider är progesteron mycket väsentligt för både kvinnor och män. Hormonet förknippas främst med dess betydelse för kvinnans fertilitet samt för embryogenesen. Då en kvinna är fertil skall hormonnivåerna vara relativt låga efter menstruationen, öka något vid ägglossning och nå maximal nivå cirka 6 till 9 dygn efter avslutad menstruation. Då en kvinna gått in i klimakteriet hålls nivåerna stabilt på en låg nivå. I p-piller finns detta hormon aktivt i syntetisk form. Hos män finns hormonet i mindre mängder och utgör en nedbrytningsprodukt i syntesen av exempelvis steroidhormonet testosteron. Endast det fira progesteronet är biologiskt aktivt och kan utgöra effekt varför förändringar i nivåerna av proteinerna vilka huvuddelen av progesteronet är bundet till påverkar progesteronnivån som uppmätts.

Varför behöver man analysera progesteron?

En analys av progesteron kan göras av flera olika anledningar. Exempelvis för att förståelse och hantering av infertilitet, för att kontrollera och förstå en kvinnas ägglossning eller för diagnostisering av utomkvedshavandeskap tillsammans med test av humant koriongonadotropin (hCG). En analys kan även göras för utvärdering av moderkakan samt ett fosters hälsa vid högriskgraviditet samt för att analysera hur effektiv en behandling av progesteroninjektioner är i de fall då detta används. Analysen kan även användas för att förstå orsaken till onormala blödningar hos kvinnor som ej är gravida. Analysen kombineras då med andra prover.

Förhöjt värde

Orsaken till förhöjda värden av progesteron kan exempelvis vara cystor på äggstockarna, kongenital adrenal hyperplasi eller en överproduktion av progesteron från binjurarna.

Lågt värde

Orsaken till låga värden av progesteron kan exempelvis vara rubbningar i menstrautionscykeln (amenorré), utomkvädeshavandeskap, missfall hos gravida eller minskad funktion på äggstockarna.