Vad är testosteron?

Testosteron är ett könshormon. Hos män bildas testosteron främst i testiklarna, men även i binjurarna. Hos kvinnor bildas testosteron i äggstockarna men också i binjurarna, dock inte i lika stor utsträckning som hos män. Testosteron påverkar utvecklingen av mannens könsorgan, muskelmassa och röst samt ger män en ökad sexlust. Även hos kvinnor ökar sexlusten under puberteten till följd av en ökad produktion av testosteron. Utöver testosteronets roll för sexualdrift och muskeluppbyggnad har det även andra viktiga funktioner i kroppen. Testosteronet underhåller även muskulaturen senare i livet samt påverkar hårväxten. Det kan även, i viss mån, påverka minnets funktioner. Under medelåldern sjunker testosteronnivåerna. Detta kan bero på en kombination av olika faktorer, exempelvis livsstilsfaktorer och sjukdom. Även övervikt kan medföra lägre nivåer av hormonet. Det finns även en koppling mellan testosteronets nivåer och sjukdomar som depression, reumatisk sjukdom samt hjärt- och kärlsjukdom. Hur orsakssambandet mellan testosteronnivåerna och sjukdomarna ser ut här är dock inte fastställt. Man vet därmed inte helt säkert om sjukdomarna bidrar till lägre testosteronnivåer eller tvärtom. 

Varför behöver man analysera testosteron?

Testosteron analyseras för att mäta nivåerna av det manliga könshormonet i blodet. Hos män kan detta hormon analyseras för att undersöka problem med infertilitet eller problem med sexlust. För kvinnor kan analysen användas vid uteblivna menstruationer eller då en kvinna utvecklar överdriven hårväxt i ansiktet, på kroppen eller då hon utvecklar en djupare röst.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av testosteron kan uppvisas vid testosteronbehandling, hormonproducerande tumörer eller hos kvinnor vid kongenital binjurebarkshyperplasi. Vid ungefär 30 procent av alla fall av hirsutism, hos kvinnor, förhöjs nivåerna av testosteron. Den vanligaste orsaken är polycystisk ovarialsyndrom där testosteron och LH är lätt förhöjda. Ett värde över 5-6nmol/L kan hos kvinnor orsaka misstanke för ovarialtumör.

Lågt värde

Låga värden av testosteron kan medföra en känsla av trötthet samt ha en negativ inverkan på humöret. Även nedstämdhet och sömnbrist är symtom som kan förekomma vid låga värden av detta hormon. Huruvida detta förekommer både hos män och kvinnor är ännu inte fastställt. I den forskning som fastställts gäller detta främst hos män.