Vad är TPO-ak?

TPO-ak betyder TPO-antikroppar. TPO, tyreoideaperoxidas, är ett ämne som finns i sköldkörteln, och TPO-antikroppar är en sorts proteiner som angriper sköldkörteln. När kroppen bildar antikroppar som skadar den egna kroppens vävnader brukar det kallas för att man drabbats av en autoimmun sjukdom.

Varför behövs analysen av TPO-ak?

Genom att mäta förekomsten av TPO-ak i blodet går det att dra slutsatser om man drabbats av en autoimmun sjukdom eller inte. När det finns antikroppar mot TPO i blodet tyder det på att kroppen börjat angripa sköldkörteln och vanligtvis har man då drabbats av en s.k hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln. En hypotyreos som orsakats av angrepp från TPO-ak brukar kallas för Hashimoto's sjukdom.

Förhöjt värde av TPO-ak

Det normala är att det inte förekommer antikroppar för TPO i blodet. Ett förhöjt värde av TPO-ak betyder att kroppen har skapat antikroppar mot just TPO. TPO-ak ska helst analyseras tillsammans med andra tester för sköldkörtelns funktion, såsom TSH, Fritt T4 och Fritt T3. 

Lågt värde av TPO-ak

Låga värden av TPO-ak är helt normalt då en dessa inte ska finnas i en frisk kropp.