Vad är TRAK?

TRAK, thyreoidstimulerande hormonreceptor antikroppar, är en sorts antikroppar som angriper sköldkörteln. När kroppen bildar antikroppar som skadar den egna kroppens vävnader brukar det kallas för att man drabbats av en autoimmun sjukdom. Förekomsten av TRAK i blodet brukar kopplas till överfunktion i sköldkörteln, en så kallad hypertyreos. 

Varför behövs analysen av TRAK?

Genom att mäta förekomsten av TRAK i blodet går det att dra slutsatser om man drabbats av en autoimmun sjukdom eller inte. När det finns antikroppar i form av TRAK i blodet tyder det på att kroppen börjat angripa sköldkörteln och vanligtvis har man då drabbats av en s.k hypertyreos, överfunktion i sköldkörteln. En hypotyreos som orsakats av angrepp från TPO-ak brukar kallas för giftstruma.

Förhöjt värde av TRAK

Det normala är att det inte förekommer TRAK i blodet. Ett förhöjt värde av TRAK betyder att kroppen har skapat antikroppar mot sköldkörteln. TRAK ska helst analyseras tillsammans med andra tester för sköldkörtelns funktion, såsom TSH, Fritt T4 och Fritt T3. Om det finns TRAK och sköldkörtelhormonerna T4 samt T3 är förhöjda i blodet har man drabbats av Graves sjukdom, en sorts giftstruma.

Lågt värde av TRAK

Låga värden av TPO-ak är helt normalt då en dessa inte ska finnas i en frisk kropp.