Vad är TSH?

TSH är ett sköldkörtelstimulerande hormon som utsöndras från hypofysen, vid hjärnstammen, när det inte finns tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet. Sköldkörteln är ett fjärilsformat organ som sitter på halsens framsida, under struphuvudet, och som reglerar kroppens ämnesomsättning. Det vill säga med vilken hastighet kroppens celler arbetar. Genom en återkopplingsmekanism hjälper hjärnans hypotalamus till att reglera sköldkörtelns funktion. Detta sker genom att hypofysen stimuleras att utsöndra sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) när det inte finns tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet. Hypofysen talar därför om för sköldkörteln att den ska skapa samt släppa ut sköldkörtelhormonet T4 i blodet. När denna återkoppling inte fungerar förekommer funktionsrubbningar i sköldkörteln i form av en under- eller överproduktion. Detta drabbar cirka 2-4 procent av befolkningen och är 10 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. 

Varför behöver man analysera TSH?

Genom att analysera mängden tyroidstimulerande hormon i blodet tillsammans med en analys av fritt T4 får man en god uppfattning av sköldkörtelns funktion och kan upptäcka eventuella funktionsrubbningar som hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln) eller hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln). När någon av dessa diagnoser fastställts är analysen av TSH ett hjälpmedel för att förstå orsaken till rubbningarna. TSH analyseras även under behandling för sköldkörtelrubbningar. Detta då det är en god markör för att se effekten av mediciner som Levaxin eller Euthyrox. Vid justering av dessa mediciner rekommenderas att TSH testas igen efter 6-8 veckor.

Förhöjt TSH värde

Ett förhöjt värde av TSH i kombination med lågt värde av fritt T4 kan indikera underfunktion, hypotyreos, i sköldkörteln. Även stress eller infektioner kan orsaka ett tillfälligt förhöjt TSH.

Lågt TSH värde

Ett lågt värde av TSH i kombination med ett högt värde av fritt T4 kan indikera överfunktion, hypertyreos, i sköldkörteln. Ett lågt värde av TSH i kombination med ett lågt värde av fritt T4 kan indikera hypofyssvikt. Vid stress eller infektioner kan TSH tillfälligt vara lågt.