Vad är tyreoglobulin?

Tyreoglobulin är ett slags protein med jod som bildas i sköldkörteln. Proteinet är ett förstadium till de två sköldkörtelhormonerna T4 och T3.

Varför behöver man analysera tyreoglobulin?

Genom att mäta nivån av tyreoglobulin i blodet kan man dra slutsatser om sköldkörtelns funktion. Vid test av de andra viktiga sköldkörtelhormonerna (TSH, fritt T4 och fritt T3) kan det också vara av intresse att mäta nivån av tyreoglobulin. 

Vad innebär ett förhöjt värde?

Ett förhöjt värde är förknippat med giftstruma, sköldkörtelinflammation och vissa former av cancer.

Vad innebär ett lågt värde?

Ett lågt värde av tyreoglobulin är oftast normalt. Eftersom tyreoglobulin är ett förstadium till andra viktiga hormoner får värdet inte vara för lågt. Ett för lågt värde kan innebära att sköldkörtelfunktionen är försämrad. Ett lågt värde kan också betyda att kroppen skapat antikroppar mot tyreoglobulin, vilket enkelt kan undersökas med ett blodprov.