Immunförsvaret utgörs av celler, vävnad och organ vilka har som uppgift att skydda oss från virus, bakterier och sjukdomar. Dessa celler kallas vita blodkroppar och angriper främmande organismer som gör oss sjuka.  

Vårt immunförsvar består av det nativa försvaret (medfött försvar) och det adaptiva försvaret (påverkbart försvar). Makrofager, granulocyter, endotelceller och andra celltyper utgör vårt nativa försvar. Den viktigaste av dessa typer är makrofager. Dessa har förmågan att “äta” främmande smittoämnen och att rekrytera celler till ett infekterat område genom utsöndring av cytokiner.  

Vårt adaptiva försvar utgörs av B- och T-lymfocyterna, vita blodkroppar, vars funktion är att effektivt försvara kroppen mot virusangrepp. För att kroppen skall bygga upp ett fullvärdigt försvar kan det ta en hel vecka. Därefter angrips virusinfektionen för att elimineras. Det som händer vid ett virusangrepp är att lymfocyter och lymfknutor, genom antigenpresenterade celler (makrofager, B-celler samt dendritiska celler), nås av okänt antigen. Detta leder till celldelning vilket medför att lymfocyter skapar antikroppar mot det okända antigenet. 

Antikropparna har flera olika funktioner. Dels avväpnar de smittoämnet genom att blockera det från att bindas i kroppen och dels kan antikropparna sätta sig samman med flera andra antigen. De kan även stärka immunförsvaret genom att aktivera andra komplementerande system, lymfocyter och mördarceller. 

Cirka 70 till 80 procent av vårt immunförsvar finns dock i mag-/tarmkanalen. En välmående tarmflora är därför avgörande för ett starkt immunförsvar. Tarmfloran består av cirka 100 000 miljarder bakterier och mikroorganismer vilka tillsammans väger ungefär 1,5 till 2 kilo. Dessa stärker vår tarmbarriär och hindrar därmed skadliga bakterier från att nå blodet. Tarmbakterierna påverkas bland annat av vår kost, sömn och stressnivå.