Vad är basofila granulocyter?

Basofila celler, basofila granulocyter, är en slags vit blodkropp som ingår i kroppens immunförsvar. De basofila cellerna skyddar kroppen mot infektioner och andra typer av ämnen som är främmande för oss. De har också till uppgift att producera och transportera histamin och heparin - ämnen som är aktiva när vi får en allergisk reaktion. Histaminmängden i kroppen är därmed ett mått på de basofila cellerna. Hos friska individer utgör dessa celler mindre än 1 procent av de vita blodkropparna.

Varför behöver man analysera basofila granulocyter?

Analysen av de basofila cellerna kan göras när man vill utreda astma och allergi. Basofila granulocyter ingår i en övergripande analys där man tittar på alla olika typer av vita blodkroppar, vilket kallas för differentialräkning. Syftet är att titta på fördelningen mellan de olika vita blodkropparna för att upptäcka eventuella obalanser. De andra markörerna som ingår tillsammans med basofila granulocyter är eosinofila granulocyter, neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter. Testet kallas ofta för "Celler".

Förhöjt värde 

Ett förhöjt värde av basofila granulocyter kan finnas vid allergier och astma. Även tarmsjukdomar som ulcerös kolit samt tuberkulosinfektion kan leda till ett förhöjt värde.

Lågt värde

Ett lätt sänkt värde av basofila granulocyter är oftast normalt. Extremt låga värden kan vara ett tecken på leukemi.