Vad är eosinifila granulocyter?

Eosinofila granulocyter, eller eosinofila celler, är en typ av vita blodkroppar, leukocyter. Dessa utgör cirka 3 procent av kroppens vita blodkroppar och har till uppgift att försvara kroppen mot angrepp av bakterier eller parasiter. De eosinofila cellerna är de som gör att vävnad i kroppen inflammeras då en skada uppstår. Vid en allergisk reaktion eller vid parasitsjukdom ökar de eosinofila granulocyterna.

Varför behöver man analysera eosinofila granulocyter?

Analysen av de eosinofila cellerna kan göras vid utredning av astma och allergi. Analysen av dessa celler ingår även vid analys av de olika typerna av vita blodkroppar som kallas för differentialräkning. Vid denna analys tittar man på fördelningen mellan de olika vita blodkropparna för att upptäcka eventuella obalanser. Andra markörer som ingår i en differentialräkning är basofila granulocyter, neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av eosinofila granulocyter ses ofta vid olika former av allergier, exempelvis pollenallergi, astma eller allergi mot läkemedel. Värdena kan även vara förhöjda vid den endokrina sjukdomen Addisons sjukdom, vid parasitinfektioner samt vid reumatiska sjukdomar.

Lågt värde

Låga nivåer av eosinofila granulocyter i blodet är normalt.