Vad är leukocyter?

Leukocyter är ett samlingsnamn för alla de typer av vita blodkroppar vi har i blodet. De vita blodkropparnas främsta uppgift är att skydda kroppen mot bl.a virus, bakterier, parasiter och andra främmande ämnen.

Leukocyter kan delas upp i basofila granulocyter, eosinofila granulocyter, neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter.

Varför behöver man analysera leukocyter?

Genom att mäta nivån av leukocyter i blodet går det att få värdefull information om immunförsvaret och kroppens förmåga att skapa vita blodkroppar. Vid misstanke om blodsjukdomar och sjukdomar kopplade till benmärgen (där de vita blodkropparna bildas) kan det vara intressant att mäta nivån av leukocyter. 

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av leukocyter ses ofta vid infektioner, kronisk inflammation eller vissa typer av allergiska reaktioner. Förhöjda nivåer av leukocyter tyder på att immunförsvaret jobbar för fullt.

Lågt värde

Ett lågt värde av leukocyter ses bland annat vid B12-brist, folatbrist, förstorad mjälte, leukemi och andra sjukdomar i benmärgen. Även influensa och TBC kan ge låga värden. Även autoimmuna sjukdomar där kroppen attackerar sig själv och förstör de vita blodkropparna kan leda till låga värden.